Artikel

Tosprogede kursister får ikke optimalt udbytte af AMU-kurser

06-06-2014
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Langt størstedelen af tosprogede AMU-kursister går på ordinære AMU-kurser, som ikke er indrettet til en tosproget målgruppe, og mange af dem får derfor ikke et optimalt udbytte af AMU-kurserne. Det viser undersøgelsen ’AMU for tosprogede’, som Danmarks Evalueringsinstitut offentliggør 18. juni 2014.

Forskellen på, hvad tosprogede kursister får ud af deres AMU-kurser, ift. kursister med dansk baggrund, er især tydelig på de såkaldte certifikatkurser, der afsluttes med en prøve.

Undersøgelsen dokumenterer, at andelen af tosprogede kursister, der i 2013 faldt fra inden afslutningen på et certifikatkursus, var dobbelt så stor som blandt kursister med dansk baggrund. Samtidig var sandsynligheden for som tosproget at dumpe til certifikatprøven på fx et gaffeltruckkursus eller et kursus i levnedsmiddelhygiejne mere end tre gange så stor som for kursister med dansk baggrund.

AMU-udbydere prioriterer ikke tilbud for tosprogede kursister

Ifølge specialkonsulent Tue Vinther-Jørgensen, som står bag undersøgelsen, er der for mange AMU-udbydere, som ikke prioriterer at udbyde særlige kurser og forløb for tosprogede kursister:

”Selv om lovgivningen helt tilbage fra 1960’erne har givet mulighed for at oprette særlige tilbud for tosprogede kursister, er det et fåtal af AMU-udbyderne, som gør det. Og det er uhensigtsmæssigt, fordi underviserne på AMU samtidig oplever, at mange tosprogede ikke har tilstrækkelige danskforudsætninger til at kunne følge med i undervisningen på de ordinære AMU-kurser.”

Fire AMU-udbydere står for 82 % af de særlige forløb for tosprogede kursister

Fire AMU-udbydere ud af mere end 100 udbydere i alt står for 82 % af aktiviteten inden for de særlige forløb for tosprogede kursister, mens mange udbydere slet ingen aktivitet har på de særlige tilbud for tosprogede.

De fire mest aktive udbydere af særlige forløb for tosprogede kursister var i 2010-13 AMU Nordjylland med 29 % af aktiviteten, Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster med 27 % af aktivteten, Teknisk Erhvervsskole Center i København med 15 % af aktiviteten og Tietgenskolen i Odense med 10 % af aktiviteten.

”Med en tydelig ledelsesmæssig prioritering, et løbende fokus på den tosprogede mål-gruppe og et godt samarbejde med jobcenter og lokale virksomheder har en udbyder som AMU Nordjylland formået at rekruttere mange tosprogede kursister og opnå en høj aktivitet på AMU-kurser for tosprogede. Hvis flere AMU-udbydere prioriterede den type indsatser, er jeg overbevist om, at flere tosprogede kursister ville få et mere målrettet undervisningstilbud i AMU-systemet,” pointerer Tue Vinther-Jørgensen.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen