Evaluering af konkrete projekter for udlændinge i VEU-systemet

Her finder evalueringer og undersøgelser af konkrete mindre projekter for udlændinge i VEU-systemet.

Artikel

Særlige indsatser gør herboende udsatte grønlændere mere læringsparate

Projekter støttet af puljen Parat til læring og undervisning har styrket herboende udsatte grønlænderes læringsparathed og dansksproglige kompetencer. Det viser EVA’s evaluering af fem projekter under puljens første runde.

Evalueringen fastslår, at herboende udsatte grønlænderes forudsætninger for læring adskiller sig markant fra borgere, som er parate til at indgå i ordinære uddannelsestilbud uden særlig støtte. Det er derfor afgørende, at fremtidige indsatser designes med hensyntagen til målgruppens særlige behov. Samtidig er det centralt at arbejdet med deltagernes personlige og sociale udfordringer er en integreret del af indsatsen for at styrke deltagernes læringsparathed.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om evaluering af konkrete projekter for udlændinge i VEU-systemet

Vis flere

Alle udgivelser om evaluering af konkrete projekter for udlændinge i VEU-systemet

Vis flere