Artikel

E-læringsuddannelser populære blandt voksne studerende med familie og arbejde

28-08-2014
Artikel Videregående uddannelse

De netbaserede udgaver af læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen gør det muligt for voksne mennesker med et etableret familie- og arbejdsliv at uddanne sig. Det viser undersøgelsen ’E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen’, som EVA offentliggjorde 28. august 2014.

Studerende, der starter på læreruddannelsens og sygeplejerskeuddannelsens e-læringsudbud, er typisk ældre end de studerende på de ordinære uddannelser. På læreruddannelsen er de e-læringsstuderende i gennemsnit 32 år, og på sygeplejerskeuddannelsen 35 år ved studiestart. Samtidig har en stor del af de e-læringsstuderende deltidsarbejde, og nogle endda fuldtidsarbejde, sideløbende med deres studier.

E-læringsstuderende er oftere bosat længere væk

E-læringsudbuddene er kendetegnet ved at en stor del af undervisningen er erstattet af it-medieret kommunikation og selvstudier. Det betyder, at e-læringsstuderende nemt kan vælge uddannelsesudbud, som ligger længere væk fra deres bopæl, end de ville kunne gøre med en ordinær uddannelse: Hele 96 % af de e-læringsstuderende på læreruddannelsen og 91 % af de e-læringsstuderende på sygeplejerskeuddannelsen bor i en anden kommune end den, hvor uddannelsen er placeret.

E-læring giver flere mulig for at tage en uddannelse

Ifølge evalueringskonsulent Frederik Sigurd, som står bag undersøgelsen, siger karakteristikken af de e-læringsstuderende også noget om selve e-læringsuddannelserne:

”Vores undersøgelse tegner et billede af e-læringsuddannelserne som en kærkommen og eftertragtet mulighed for, at voksne mennesker med fast arbejde, familie og bopæl langt fra en uddannelsesinstitution kan tage en uddannelse, som de vanskeligt ville kunne gennemføre på ordinær vis.”

 

Flere tal fra undersøgelsen

  • 945 lærerstuderende og 760 sygeplejerskestuderende blev optaget på et e-læringsudbud fra 2003-10.
  • Det svarer til 8 % af det samlede optag af lærerstuderende og 6 % af det samlede optag af sygeplejerskestuderende.
  • På læreruddannelsen er 85 % af studiestarterne på e-læringsforløbene kvinder. På de ordinære læreruddannelser udgør kvinderne ’kun’ 64 %.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på data fra læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen og er dermed ikke nødvendigvis dækkende for professionshøjskolernes øvrige e-læringsuddannelser.

I undersøgelsen indgår kun uddannelser, hvor mere end 50 % af tilstedeværelsesundervisningen er udskiftet med digitalt medieret læring. Uddannelser oprettet efter 2010 er ikke medtaget i undersøgelsen. Undersøgelsen fokuserer på den gruppe af studerende, der både har påbegyndt og afsluttet deres uddannelse på et e-læringsudbud.

Følgende seks uddannelser matcher udvalgskriterierne og indgår i denne undersøgelse:

  • Læreruddannelsen i Haderslev, University College Syddanmark
  • Læreruddannelsen i Roskilde, University College Sjælland
  • Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College
  • Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød, Professionshøjskolen UCC
  • Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, University College Sjælland
  • Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg, University College Syddanmark.
  • Ud over karakteristikken af de e-læringsstuderende ser undersøgelsen på, hvordan professionshøjskolerne arbejder med at tilrettelægge e-læringsuddannelserne, og på hvilke faktorer, der har betydning for, at e-læringsstuderende tilegner sig praksisnære professionskompetencer i løbet af deres uddannelse.

Relateret indhold