Socialrådgiveruddannelsen

Hvem er de studerende, der hvert år optages på socialrådgiveruddannelsen, og passer kvaliteten af uddannelsen med de opgaver, de studerende møder efter endt uddannelse. Det har EVA undersøgt, og du finder resultaterne her.

Rapport

Det første år på socialrådgiveruddannelsen

Hvem er de godt 2.200 studerende, der hvert år optages på socialrådgiveruddannelsen? Og hvordan oplever de det første år på uddannelsen? Det kan du læse i denne rapport, der tegner en profil af de studerende på socialrådgiveruddannelsen, sammenlignet med studerende på landets øvrige professionsbacheloruddannelser.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om socialrådgiveruddannelsen