Artikel

Fagligt stærke studerende har overvejet, men fravalgt læreruddannelsen

25-04-2023
Artikel Videregående uddannelse

Næsten en ud fire studerende, som har overvejet at søge ind på læreruddannelsen, har et karaktergennemsnit over 10. Når de alligevel er endt med at fravælge uddannelsen, handler det blandt andet om, at de er bekymrede for det faglige niveau på uddannelsen.

Fem procent af de godt 60.000 unge, der begyndte på en videregående uddannelse i 2022, overvejede at begynde på læreruddannelsen, men endte med at vælge en anden uddannelse.

Det viser EVA’s rapport ”Valg og fravalg af uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver”.

23 procent af dem, der overvejede men fravalgte læreruddannelsen, havde et karaktersnit fra gymnasiet på 10 eller derover. Det er en større andel end blandt end de studerende, der overvejede uddannelserne til pædagog (14%), sygeplejerske (16%) og socialrådgiver (11%).

De mest udbredte fravalgsårsager blandt dem, der overvejede læreruddannelsen er, at der var andre uddannelser, de vurderede var mere spændende (76%) og at arbejdsvilkårene (48%) eller lønnen (43%) ikke er god nok. Det gælder også for fagligt stærke. Særligt for denne gruppe er dog, at 30 procent fravalgte læreruddannelsen, fordi de var i tvivl om det faglige niveau var for lavt. Det er markant mere end dem med karaktersnit på 7-9,9 (18%) og 4-6,9 (12%).

”Tallene viser, at der er et potentiale for at optage flere unge med høje karakterer på læreruddannelsen, men resultaterne peger også på, at der er behov for at adressere de unges bekymringer for det faglige niveau på uddannelsen, fx ved at være tydelig om, at det også er muligt for studerende at få opfyldt ønsket om at oparbejde en stærk faglighed på læreruddannelsen,” siger Bella Marckmann, chefkonsulent i EVA, og projektleder på rapporten.

Humaniora trækker

60 procent af dem, der overvejede men fravalgte læreruddannelsen, begyndte på en universitetsuddannelse, mens 24 procent valgte en anden professionsbacheloruddannelse og 16 procent en erhvervsakademiuddannelse. 
På universitetet er det især humaniora (42%) og samfundsvidenskab (30%), der vinder over læreruddannelsen. Blandt dem, der vælger en professionsbachelor er det især sundhedsfaglige uddannelser, der trækker.

Lærerstuderende vil gøre en positiv forskel

Når man ser på årsagerne til at vælge læreruddannelsen blandt de optagne, så svarer hele 93 procent, at muligheden for at få et job, hvor de kan gøre en positiv forskel, var det udslagsgivende. 85 procent peger på, at det skyldtes deres faglige interesse og 81 procent på, at det var afgørende, at læreruddannelsen giver dem muligheden for at få et spændende job.

Relateret indhold