Artikel

Færre ansøgere bliver stor udfordring for velfærdssamfundet

06-07-2022
Artikel Videregående uddannelse

Færre ansøgere på pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelserne kan blive et alvorligt problem. Derfor er det en central opgave, at vi finder de rette forklaringer og løsninger.

Tirsdagens søgetal viste desværre et - ventet - men dramatisk fald på de store velfærdsuddannelser som pædagog, sygeplejerske og lærer. Vi ser de kommende år ind i, at der kommer både flere børn og ældre, og tilsammen kan det blive en giftig cocktail, hvis der bliver færre til at sikre vores børn en tryg dag i børnehaven og at ældre får den hjælp, de skal have. Det er professioner, der kitter vores velfærdssamfund sammen.

"Det er kritisk at færre unge vælger en pædagog-, lærer- eller en sygeplejerskeuddannelse. Det er en af de helt store udfordringer for vores velfærdssamfund, og vi skal se på forklaringer og løsninger både før, under og efter uddannelserne," siger Christina Barfoed-Høj, direktør på Danmarks Evalueringsinstitut - EVA. 

Hun henviser til, at det kræver en bred indsats at få flere til at vælge professionsuddannelserne.

"Vi skal se på, hvordan de unge får kendskab til uddannelserne, hvordan de får fastholdt deres nysgerrighed og faglige interesse undervejs, og hvordan de bagefter får en god start. De skal også sikres mulighed for at udvikle sig inden for og uden for faget. Det er nødvendigt, at vi får mere viden om, hvad udfordringerne skyldes og konkrete forslag til handlinger," siger Christina Barfoed-Høj.

EVA prioriterer uddannelse til fremtiden

De næste tre år er det et prioriteret område hos EVA at lave analyser og skabe viden, der sikrer uddannelse til fremtiden med et særligt fokus på de fire store professionsuddannelser. 

"Vi hilser den store opmærksomhed meget velkommen, for vi skal sammen bidrage til løsningen. Det gælder både uddannelsesministerens invitation til uddannelsesinstitutioner og interessenter til dialog om handling, og den brede efterspørgsel efter at blive klogere på, hvad faldet skyldes, og hvordan det vendes. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at der både kan være fælles og særskilte udfordringer for de forskellige professionsuddannelser," siger Christina Barfoed-Høj.

Der er gode forklaringer på det generelle fald i antallet af ansøgninger, som i høj grad afspejler de rekordhøje optag i 2020 og 2021, frigørelsen fra corona-nedlukningerne og den lave ledighed, som alt sammen er midlertidige forhold. Der er derfor grund til at tro på, at den generelle søgning ind på uddannelserne vil stige igen i takt med at betydningen af disse forhold mindskes, men der er stadig en generel tendens, som det er vigtigt at tage hånd om nu.

Relateret indhold

Christina Barfoed-Høj
Direktør
Direktion