Artikel

Erfaringer fra job i sabbatår afskrækker unge fra lærer- og pædagoguddannelsen

27-02-2023
Artikel Videregående uddannelse

Rigtig mange unge stifter bekendtskab med arbejdet som pædagog, lærer eller i ældreplejen via vikarjob i deres sabbatår, men omkring halvdelen svarer, at deres oplevelser har afskrækket dem fra at vælge en uddannelse inden for faget. Det viser en ny EVA-analyse.

Sidste år blev cirka 60.000 optaget på en videregående uddannelse, og hele 42 procent af dem havde brugt hele eller dele af deres sabbatår på at arbejde som lærervikar, pædagogmedhjælper eller i ældreplejen.

Men for flertallet var det ikke oplevelser, der fik dem til at strømme ind på uddannelserne til de fag, de arbejdede i. 45 procent af dem, der arbejdede som pædagogmedhjælper, svarer at jobbet afskrækkede dem fra videre uddannelse til pædagog, 47 procent af lærervikarerne blev afskrækket fra læreruddannelsen og 49 procent af dem, der arbejdede i ældreplejen, blev afskrækket fra at tage en sosu-uddannelse.

”Det er bemærkelsesværdigt, at det er omkring 24.000, der har haft et af de tre job, som alle også er kendetegnet ved arbejdskraftmangel. Det giver en unik mulighed for kommunerne for at øge interessen for uddannelserne til fag, som de mangler arbejdskraft til, og derfor er det selvfølgelig værd at bemærke, at så mange siger, at de blev afskrækket i deres vikar- eller medhjælperjob fra at tage uddannelserne,” siger Bella Marckmann, chefkonsulent i EVA og projektleder på analysen.

Trivsel øger tilvalget

I analysen svarer 30 procent af lærervikarerne, at jobbet gjorde dem interesserede i læreruddannelsen, mens det samme gjorde sig gældende for 31 procent af pædagogmedhjælperne, og 23 procent af dem, der arbejdede i ældreplejen. Det var dog kun 12 procent af dem, der arbejdede som lærervikar, der blev optaget på læreruddannelsen, mens 16 procent af pædagogmedhjælperne blev optaget på pædagoguddannelsen. Analysen rummer ikke tal for optaget på sosu-uddannelsen.

”Tallene tyder på, at der er et potentiale for bruge det her sabbatårsjob til at gøre flere unge interesserede i uddannelserne. Selvfølgelig vil der være nogle af de unge, der aldrig rigtig har overvejet den konkrete uddannelse, og de vil altid være svære at overbevise. Men samtidig ses der en stærk sammenhæng mellem trivsel i jobbet og lysten til at vælge en af uddannelserne. Så der kan være et rekrutteringspotentiale i at fokusere på at give de unge en god oplevelse i deres sabbatår,” siger Bella Marckmann.

Generelt trives de unge i deres sabbatårsjob som lærervikar (81 % trives), pædagogmedhjælper (85 % trives) og ældreplejen (70 % trives). Men blandt de unge, der ikke trivedes i jobbet blev langt de fleste afskrækket fra at uddanne sig inden for det. Blandt både lærervikarer, pædagogmedhjælpere og ansatte i ældreplejen blev 7 ud af 10 blandt dem, der ikke trivedes i jobbet afskrækket fra at tage uddannelsen, mens det kun gælder 4 ud af 10 blandt dem, der trivedes.

Centrale resultater

  • 42 procent (ca. 24.000) af de nyoptagne studerende på de videregående uddannelser har været ansat som enten lærervikar, pædagogmedhjælper og/eller i ældreplejen.
  • 26 % som pædagogmedhjælper, 13 % som lærervikar og 12 % i ældreplejen
  • 85 % af de studerende har trivedes godt i deres job som pædagogmedhjælper, 81 % har trivedes godt i jobbet som lærervikar og 70% har trivedes godt i ældreplejen.
  • 47 % af lærervikarerne er blevet afskrækket fra at tage læreruddannelsen. 30 % er blevet interesseret.
  • 45 % af pædagogmedhjælperne er blevet afskrækket fra at tage pædagoguddannelsen. 31 % er blevet interesseret.
  • 49 % af de ansatte i ældreplejen er blevet afskrækket fra at tage en sosu-uddannelse. 23 % er blevet interesseret.
  • 12 % af de studerende, der har været lærervikar, er efterfølgende optaget på læreruddannelsen,
  • 16 % af de studerende, der har været ansat som pædagogmedhjælper, er optaget på pædagoguddannelsen.

Relateret indhold