Artikel

Unge fravælger it- og ingeniøruddannelser på grund af bekymringer om højt fagligt niveau

05-07-2023
Artikel Videregående uddannelse

En ny undersøgelse fra EVA viser, at gode beskæftigelsesmuligheder og udsigt til høj løn, får unge til at vælge IT- og ingeniøruddannelser, men en forestilling om for høje faglige krav til matematik og kodning får mange af dem der har overvejet men fravalgt uddannelserne til at vælge dem fra.

En betydelig andel af de studerende, der blev optaget på videregående uddannelser sommeren 2022, viste interesse for it- eller ingeniøruddannelser, men endte alligevel med at vælge en anden uddannelse. 

Det er en udfordring, fordi en accelereret digitalisering og grøn omstilling er medvirkende til, at der i 2030 kan komme til at mangle op mod 20.000 personer med lange eller mellemlange videregående uddannelser inden for ingeniør-, teknik- og IT-området.

I alt var det omkring 7.000 studerende, der overvejede men i sidste ende endte med at vælge en IT- eller ingeniøruddannelse fra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut – EVA. 

Manglende tro på matematiske evner

Af undersøgelsen fremgår det, at den primære årsag til at vælge IT- og ingeniøruddannelserne fra er, at der var andre uddannelser, som de studerende vurderede var mere spændende. Det svarer 68 procent af dem, der overvejede en IT- og ingeniøruddannelse. 

Tilvalgsbegrundelser for optagne på IT- og ingeniøruddannelser

Fravalgsbegrundelser for unge, der overvejede, men fravalgte IT- og ingeniøruddannelser

De næstmest udbredte årsager til fravalg handler dels om manglende faglige evner og dels om, at man ikke kan se sig selv på uddannelsen eller i de job man uddanner sig til. 

Blandt dem, der overvejede en IT- eller ingeniøruddannelse, peger 28 procent på, at de var usikre på, om de kunne matematik nok til at klare uddannelsens krav. 18 procent svarer, at de var i tvivl om det faglige niveau var for højt og 17 procent, at de ikke kan kode og derfor var usikker på, om de ville kunne klare uddannelsens krav.

”Manglende tro på egne evner i matematik er en betydelig barriere for de unge, der overvejer at søge en it- eller ingeniøruddannelse. Så der ligger et oplagt potentiale for at rekruttere flere til uddannelserne, hvis man kan styrke deres tro på egne evner, idet vi kan se, at også studerende med gode karaktergennemsnit har disse bekymringer. Der er naturligvis også nogle, der reelt har brug for at styrke deres matematiske evner, og her kan en øget brug af kurser inden studiestart være relevant,” siger Christina Barfoed-Høj, direktør i EVA.

Stereotype forestillinger fylder fortsat

En anden udbredt fravalgsårsag blandt de studerende, der overvejede en IT- eller ingeniøruddannelse er, at de var usikre på, om deres personlighed ville passe ind på uddannelsen eller i de job den fører til.

20 procent svarer de ikke kan se sig på uddannelsen. Knap hver femte svarer herudover, at de enten tror, de kan udvikle sig mere personligt på en anden uddannelse, at de ikke kan se sig selv i de job uddannelserne fører til, eller at de hellere ville ind på en uddannelse, hvor man kan få lov til at arbejde med mennesker. Disse svar gælder især for de studerende, der fik høje karaktersnit i gymnasiet.

”Det kan tyde på, at nogle unge fortsat har stereotype opfattelser af, hvem der typisk vælger en IT- eller ingeniøruddannelse, og at det ikke passer med deres selvforståelse, som har stor betydning for uddannelsesvalg. Derfor kan tiltag rettet mod at nedbryde stereotype forestillinger om, hvem der arbejder inden for it- eller ingeniørområdet være en af vejene til at styrke søgningen mod uddannelserne,” siger Christina Barfoed-Høj.

Job og faglig interesse trækker

Omkring 17 procent af alle nye studerende i 2022 valgte en IT- eller ingeniøruddannelse og for 87 procent var deres faglige interesse for uddannelsen den udløsende faktor for valget. 

Job og løn betyder dog næsten ligeså meget. 86 procent begrunder valget med muligheden for at få et spændende job, 71 procent peger på gode beskæftigelsesmuligheder og 52 procent på muligheden for en høj indkomst. Sidstnævnte adskiller sig markant fra studerende på de øvrige videregående uddannelser, hvor det i gennemsnit kun er 30 procent, der begrunder uddannelsesvalget med muligheden for høj indkomst.

”De studerende på IT- og ingeniøruddannelserne er væsentligt mere fokuserede på de gode beskæftigelsesmuligheder, som uddannelserne fører til, og det er relevant for de uddannelsesansvarlige at vide, at det er tilfældet, når de skal forsøge at rekruttere flere til uddannelserne,” siger Christina Barfoed-Høj.

I EVA’s undersøgelse kan du også læse om forskelle og ligheder, der er i fravalgsbegrundelserne mellem mænd og kvinder, studerende med høje og lave karakterer og unge og ældre.

Om datagrundlaget

Analyserne baseres på surveydata fra EVA’s forløbsundersøgelse indsamlet i august 2022. EVA har inviteret alle studerende, der er blevet tilbudt en plads gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i sommeren 2022. Derfor kan vi inddrage studerende fra alle uddannelser, der optager studerende via KOT, i analysen. I alt 60.791 studerende i 2022. Samlet set er der 20.678 besvarelser i 2022-undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 34 %.

Læs rapporterne

Jens Vognstoft Pedersen
Konsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen