Artikel

Både hjerne og hjerte spiller ind i studievalget

30-08-2017
Artikel Videregående uddannelse

Disse tre forhold fylder mest for unge, når de træffer deres uddannelsesvalg

Disse tre forhold fylder mest for unge, når de træffer deres uddannelsesvalg

Studievalget udgør et af de vigtige valg i mange unge menneskers liv. Som kommende studerende skal man balancere mange forskellige hensyn, når man beslutter sig for, hvilken uddannelse man ønsker at søge ind på.

Som tidligere undersøgelser har vist, fylder valget fylder meget for unge på de gymnasiale uddannelser, og mange unge oplever uddannelsessystemet som komplekst og uoverskueligt.

En analyse fra EVA  præsenterer ny viden om den studievalgproces, som de studerende har været igennem, før de startede. Notatet bygger på surveydata for 29.662 kommende studerende indhentet i august 2016.

Hovedresultater:

  • Faglig interesse, et ønske om at blive mere dannet og gode beskæftigelsesmuligheder er de tre ting, som de unge vægter højest i deres studievalg. De unge balancerer altså hensynet til både personlige interesser og uddannelsernes relevans efterfølgende.
  • De fleste vælger uddannelse i god tid før ansøgningsfristen. Kun 17 % træffer beslutningen i løbet af den sidste måned før fristen.
  • Tre ud af fire er helt afklarede omkring deres studievalg, når de søger. Jo mere uafklaret man er omkring sit studievalg, desto senere træffer man det.

Læs rapporterne

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse