Artikel

Studiestart med plads til alle

22-08-2019
Artikel Videregående uddannelse

På Institut for Antropologi på Københavns Universitet (KU) gør man sig hvert år overvejelser om, hvordan man kan gøre studiestarten til en god oplevelse for de nye studerende. Derfor hjælper man tutorerne til at skabe en studiestart med plads til alle og dermed til forskellige tilgange til alkohol, fortæller studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen.

August er en spændende måned for de nye bachelorstuderende på antropologiuddannelsen på KU. Det er nemlig her, de første gang møder uddannelsen gennem det planlagte studiestartsforløb. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har talt med studie- og karrierevejleder, Luise Mandrup Andersen, om hvilke overvejelser instituttet gør sig om studiestarten, og om hvilken rolle alkohol spiller i forløbet.

”Alkohol sniger sig ind i mange afkroge af dansk kultur. Det gælder også studiestarten på antropologiuddannelsen,” fortæller Luise Mandrup Andersen. ”For os handler studiestarten om inklusion, og derfor er vi altid opmærksomme på, at de nye studerende ikke føler sig pressede til at drikke fra morgen til aften; alle skal turde og have lyst til at tage med på rustur og deltage i de forskellige aktiviteter i forbindelse med studiestarten,” forklarer hun.
 

Støtte til tutorerne

Det er studerende fra uddannelsens ældre årgange, der frivilligt arrangerer studiestarten. ”Når de nye tutorer er fundet, inviterer jeg dem til et møde, så vi kan se dem i øjnene og tale om, at de repræsenterer instituttet, og at vi forventer noget af dem,” fortæller Luise Mandrup Andersen.

Hun forklarer, at det ikke handler om at være formynderisk, men om at være en støtteforanstaltning: ”Jeg sidder her ikke som instituttets forlængede arm og befaler tutorerne, hvad de skal gøre. Det er vigtigt, at der er en dialog, hvor vi får formidlet, at vi er glade for, at de har meldt sig, at de ikke er alene med den store opgave, det er at planlægge et studiestartsforløb, og at vi har nogle gode råd til, hvad der virker.”

Fakultetets alkoholpolitik

Når instituttet skal informere tutorerne om, hvad de forventer af rusforløbet, kan det være en hjælp, at der er en række regler på fakultetsniveau, de kan referere til, mener Luise Mandrup Andersen. ”Konkrete retningslinjer er nemmere for os at servere for tutorerne. Det viser, at det er ikke bare en fiks idé, vi har fundet på, men at reglerne gælder for alle,” siger Luise Mandrup Andersen og fortæller, at dette års tutorer har været glade for det. ”Det kom faktisk lidt bag på os, hvor god tilbagemelding på reglerne vi har fået fra dette års tutorer. På deres egen rustur oplevede de det som en lettelse, at det ikke blev forventet, at de skulle bunde shots fra morgenstunden. Reglerne giver de studerende noget at dække sig ind under, hvis nogle af de andre synes, at de er hysteriske. Så er det ikke dem selv, der sætter grænser, og på den måde bliver de spage stemmer ikke dømt som hellige,” fortæller studievejlederen.

"Reglerne skal være konkrete og må ikke være moraliserende, forklarer Luise Mandrup Andersen: ”Det handler ikke om at fordømme og forbyde, men om at støtte de studerende. Pointen er, at alle skal have lyst til at være med, og der synes jeg, at vi som universitet og institut kan bidrage med en hjælpende hånd.”

Inklusion på tværs

Netop det, at alle skal have lyst til at være med, er vigtigt, påpeger Luise Mandrup Andersen og forklarer: ”Det er vigtigt at minde tutorerne om, at der også ligger en pædagogisk opgave i at byde de nye studerende velkommen. De, der melder sig som tutorer, er typisk enormt sociale. Og det er jo vidunderligt, men det er vigtigt at minde dem om, at det ikke er alle de nye studerende, der er lige så sociale og udadvendte som dem, og at det handler om at finde en balance.”

Luise Mandrup Andersen forklarer, at det er op til den enkelte studerende at beslutte, om personen ønsker at drikke alkohol i studiestarten eller ej: ”Det er ikke fordi, der ikke bliver drukket alkohol. Det gør der bestemt, men det ligger os i høj grad på sinde, at der skal være plads til alle. Både dem der gerne vil drikke, og dem der ikke har lyst til at ligge i sprit tre dage i streg. Jeg ved også, at tutorerne i år har fokus på at præsentere alkoholfrie alternativer på lige fod med øl og vin. Det gør de for at signalere, at alkohol ikke er obligatorisk, og at der er plads til alle.”
 

Uddrag fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets alkohol- og adfærdspolitik

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU har man formuleret en alkohol- og adfærdspolitik, der gælder i forbindelse med studiestarten. Politikken skal sikre, at der er en række grundlæggende fælles regler på fakultetet. Reglerne gælder uanset om aktiviteterne finder sted på eller uden for campus:

  • Det ikke er tilladt for tutorerne, at drikke alkohol før efter kl. 17.
  • Hverken tutorerne eller de nye studerende må drikke alkohol før eller under faglige aktiviteter.
  • Der skal være en passende balance mellem antallet af fester og det faglige indhold.
  • Tutorerne må ikke opfordre nye studerende til at drikke – hverken direkte eller ved planlægning af aktiviteter, der forudsætter indtagelse af alkohol, såsom ølstafet.

Relateret indhold

En del af:

Studiestart

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse