Artikel

Flovt for studerende at halte bagefter fagligt

20-12-2017
Artikel Videregående uddannelse

Hver fjerde nye studerende er ofte flov over ikke at kunne følge med i selv simpelt stof et halvt år inde i sin uddannelse. Og studerende, der ofte føler sig flove, overvejer i højere grad at droppe ud af studiet.

Man kender det godt. Følelsen af at andre har meget bedre styr på stoffet, end man selv har. Den oplevelse sidder mange nye studerende på videregående uddannelser med.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i forbindelse med en større spørgeskemaundersøgelse med fokus på frafald spurgt mere end 10.000 studerende om, det er flovt, hvis man ikke kan følge med fagligt på studiet. Tallene viser, at 23 % i høj eller nogen grad føler sig flove over ikke at kunne tilegne sig simpelt stof på deres uddannelse.

”Det er mere udbredt end man lige skulle tro, at studerende føler sig flove over deres egne faglige evner. Det tyder på, at det kan være tabubelagt ikke at kunne følge med. Samtidig er der et vist faresignal forbundet med flovheden, idet vi kan se, at hvis man føler sig flov, har man også en større tendens til at føle sig ensom og til at overveje at droppe ud af studiet,” forklarer konsulent Andreas Pihl Kjærsgård fra EVA, som står bag analysen.

Blandt studerende, som ofte føler sig flove, overvejer hele 22 % i høj eller nogen grad at droppe ud, mens tallet for studerende, som ikke føler sig flove, er 7 %. Samtidig er studerende, der ofte er flove, mere tilbøjelige til at føle sig ensomme på studiet. 36 % af de studerende, som ofte er flove, føler sig samtidig i høj eller nogen grad ensomme, mens det kun gælder 17 % af de studerende, som ikke er flove.

”Der tegner sig et billede af en gruppe studerende, som befinder sig i en sårbar situation, og for hvem man kan frygte, at de fx ikke får opsøgt hjælp hos studievejledningen eller bruger de tilbud som mange uddannelser har om faglig støtte. Uddannelsesstederne må overveje, hvordan de får identificeret og støttet de studerende, der har behov for det,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Analysen viser også, at kvindelige studerende oftere end deres mandlige medstuderende er flove over ikke at kunne følge med, og at studerende med lavere karakterer lidt oftere er flove end studerende med høje karakterer.

Sådan har vi gjort

Notatet bygger på en analyse af spørgeskemadata fra 10.229 studerende, som er optaget på en videregående uddannelse i 2016. Data er indsamlet i august og oktober 2016 og i marts 2017.  Undersøgelsen omfatter videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.

Relateret indhold

En del af:

Studiestart

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse