Overgange fra ungdomuddannelse

Hvert år skal tusindvis af unge videre fra deres ungdomsuddannelse til enten en anden uddannelse eller arbejdsmarkedet. Mange faktorer påvirker unges overgange videre fra ungdomsuddannelser, både i forhold til valg af anden uddannelse eller overgang til arbejdsmarkedet. I forskellige undersøgelser har EVA set på de unges valgprocesser og veje efter ungdomsuddannelserne.

Artikel

Syv procent af nyoptagne på videregående uddannelser overvejede erhvervsuddannelse, men valgte den fra

1.590 personer - svarende til syv procent af dem, der blev optaget på en videregående uddannelse i 2021 -  overvejede eller søgte også en erhvervsuddannelse. Men ønsket om mere boglighed og frygt for lav løn og dårlige arbejdsvilkår fik dem til at vælge erhvervsuddannelsen fra.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om overgange fra ungdomsuddannelse

Alle debatindlæg om overgange fra ungdomsuddannelse

Udgivelser om overgange fra ungdomsuddannelse