Fag på EUD og EUX

Hvad skal der til for, at underviserne kan tilrettelægge en erhvervsrettet og motiverende undervisning inden for særlige fag? 

Artikel

Elever på erhvervsuddannelserne motiveres af at blive undervist i naturvidenskabelige fag

Det er motiverende for eud-elever at blive undervist i naturfag, biolog, fysik og kemi, fordi de oplever, at de bliver dygtigere til deres fremtidige erhverv. Men det er svært for erhvervsskolerne at rekruttere undervisere med de rette naturvidenskabelige kompetencer, og der mangler relevant kompetenceudvikling til de undervisere, der er.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om fag på EUD og EUX

Alle udgivelser om fag på EUD og EUX