Artikel

Elever på merkantile onlineforløb får fornyet motivation for at uddanne sig

09-04-2021
Artikel Ungdomsuddannelse

Elever på merkantile onlineforløb oplever, at de virtuelle forløb løfter dem fagligt og giver dem motivationen for at uddanne sig yderligere. En ny evaluering fra EVA har blandt andet set på, hvordan den virtuelle undervisning fungerer inden for en række nedslagspunkter som blandt andet undervisningsdifferentiering, feedback og varieret undervisning.

Flere erhvervsskoler udbyder grundforløb 2 på de merkantile uddannelser som onlineforløb, og det tilbud er – uafhængigt af corona – blevet mere og mere populært de seneste år. Eleverne tiltrækkes af den fleksible undervisningsform, der blandt andet gør det muligt at kombinere uddannelsen med familieliv og job ved siden af.

Eleverne oplever i vid udstrækning, at de klarer sig bedre på onlineforløbene, end de har gjort i grundskolen eller på andre uddannelser, viser en ny evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut har lavet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Evalueringen er foretaget blandt syv erhvervsskoler, der udbyder merkantile grundforløb 2 som onlineforløb.

Faglig selvtillid

Flere elever oplever også, at de har genvundet deres faglige selvtillid og motivation for at uddanne sig.

”Det handler blandt om, at der er nogle andre muligheder for at støtte elevernes læring i det virtuelle rum,” siger konsulent Sonja Staffeldt, der står bag evalueringen.

”Skolerne gør fx brug af asynkron undervisning, hvor eleverne selv arbejder med pensum uden en lærers tilstedeværelse, så de kan tilegne sig stoffet i deres eget tempo. Desuden foregår næsten al kommunikation mellem lærer og elev som en-til-en-kommunikation, hvor lærerne har bedre mulighed for at undervisningsdifferentiere og skabe et personligt og trygt rum,” fortæller Sonja Staffeldt.

”Der opstår en anden form for én-til-én-rum gennem skærmen mellem lærer og elev, end der typisk opstår i et klasseværelse. Det giver lærerne gode muligheder for at få kendskab til den enkelte elev og tilrettelægge undervisningen, så den tager hensyn til den enkelte elevs faglige niveau, fortrukne måder at lære på og sociale forudsætninger.”

Muligheden for faglig fordybelse i et trygt undervisningsrum er også noget eleverne i undersøgelsen fremhæver.

En elev forklarer:

”Hvis jeg var i en klasse, ville jeg komme til at tænke på, om jeg ser tyk ud, og at de andre larmer. Så jeg ved, at den fysiske undervisning ville have trukket min koncentration væk fra skolen.”

Vigtigt lærere er opsøgende

Evalueringen viser dog også, at da onlineundervisningen i vid udstrækning er tilrettelagt som selvstudie med asynkron undervisning, så afhænger omfanget af lærerkontakt af, hvor opsøgende lærere og elever er over for hinanden. Det gør det ekstra vigtigt, at lærerne er opmærksomme på, at være i kontakt med alle elever og sikre, at de får den faglige støtte, de har brug for.

Evalueringen indeholder en række opmærksomhedspunkter, som henvender sig til erhvervsskoler, der udbyder merkantile grundforløb 2 som onlineforløb, men opmærksomhedspunkterne kan også inspirere andre undervisere, der gennemfører virtuel undervisning.

Relateret indhold

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Læs materialet bag artiklen