Ungdomsuddannelse

Se tre små film med unge, der modtager SPS på deres ungdomsuddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre unge. I de små videoer herunder kan du høre nogle af de unge  fortælle om, hvad det har betydet for dem at modtage støtte. Videoerne er produceret i et samarbejde mellem EVA, STUK og Signafilm. 

Alle videoer om SPS på ungdomsuddannelser

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse