SPS i gymnasiale uddannelser

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en individuel kompenserende støtte, der tilbydes elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så de kan uddanne sig på lige fod med andre elever. De senere år er antallet af SPS-modtagere på ungdomsuddannelserne steget. Her får du et overblik over EVA's viden om SPS i gymnasiet. 

Artikel

"SPS giver vores elever et holdepunkt"

Et velfungerende SPS-system giver elever, der er ordblinde eller har en diagnose, en følelse af, at der tages hånd om dem, fortæller uddannelsesleder Bente Steffensen fra Nørresundby Gymnasium og HF.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om SPS i gymnasiale uddannelser