Særlige tilbud

Hvordan kan man støtte og motivere unge, som står uden for uddannelsessystemet? EVA har igennem tiderne evalueret flere tilbud og forløb målrettet unge. 

Rapport

Unge i uddannelsesforberedende tilbud i Københavns Kommune

Hvilke erfaringer har unge uden ungdomsuddannelse i Københavns Kommune med uddannelsesforberedende tilbud? Hvilke barrierer påvirker de unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilke elementer i uddannelsessystemet imødekommer de unges behov?

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Udgivelser om Særlige tilbud