Behandling af personoplysninger, hvis du er medlem af EVA’s bestyrelse eller repræsentantskab

Hvis du bliver udpeget som medlem af EVA’s bestyrelse eller repræsentantskab, behandler vi en række personoplysninger om dig.

EVA behandler typisk følgende personoplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Stilling
 • Ansættelsessted
 • Adresse
 • E-mail

 • Telefonnummer
 • CPR-nummer

Behandlingens formål er sagsbehandling i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af møder i bestyrelse og repræsentantskab samt økonomiadministration i forbindelse med refusion af transportudgifter. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e samt Databeskyttelseslovens § 11 og 14.

Opbevaring, brug og sletning af dine personoplysninger

Når du bliver udpeget til EVA’s bestyrelse eller repræsentantskab registrerer EVA dit navn, titel, ansættelsessted, e-mail, telefonnummer samt den organisation, der har indstillet dig.

EVA offentliggør dit navn og titel på EVA’s hjemmeside. Hvis du er medlem af bestyrelsen, vil vi også gerne offentliggør vi dit billede på hjemmesiden efter aftale.

I forbindelse med møder i bestyrelse eller repræsentantskab har du mulighed for at få refunderet dine transportudgifter i henhold til statens regler herom. I forbindelse med refusion af transportudgifter registrerer og opbevarer EVA dit CPR-nummer og din adresse.

EVA sletter dine personoplysninger ved udløbet af den journalperiode, hvor du er ophørt som medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Videregivelse

Der videregives personoplysninger til Rigsrevisionen, Rigsarkivet, SKAT og banker.

Dine (den registreredes) rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration