Artikel

Faget ’iværksætterunge’ styrker udsatte unges livsduelighed

24-03-2021
Artikel Grundskole

EVA har for Fonden for Entreprenørskab lavet en undersøgelse af valgfaget Iværksætterunge, hvor 176 unge fra et udsat boligområde i Aarhus har arbejdet med iværksætteri og entreprenørskab.

Undersøgelsen, der bygger på interviews med elever og lærere fra tre af de seks skoler, der er med i forsøget, viser, at de unge oplever, at de gennem valgfaget har udviklet personlige og sociale kompetencer, som de kan bruge videre i deres liv på uddannelse eller i jobs.

Valgfaget giver eleverne mulighed for at lære nye sider af sig selv at kende, som de normalt ikke kommer i kontakt med i de traditionelle skolefag. Det er fx evnen til at håndtere uvante processer, at turde at prøve noget nyt af, at samarbejde og finde løsninger sammen med eksterne partnere

Valgfagets særlige karakter motiverer eleverne til at tænke og handle på nye måder, og eleverne opbygger en forståelse for læring i et øverum, hvor det handler om at finde nye løsninger ved at prøve sig frem og håndtere fejl, når de opstår.

Relateret indhold

En del af:

Særlige forløb

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole