Frie fagskoler

Frie fagskoler er et kostskoletilbud til unge, der ønsker ét eller flere skoleår med fokus på praktisk og erhvervsrettet undervisning ud over undervisning af bred almen karakter. De frie fagskolers fokus på erhvervsrettet undervisning har medført en politisk opmærksomhed, som i høj grad handler om, hvordan og i hvilket omfang skoleformen bidrager til målsætningen om, at mindst 90 % af de 25-årige i 2030 har gennemført en ungdomsuddannelse.

Artikel

Frie fagskoler hjælper unge videre i en erhvervsuddannelse

Et ophold på en fri fagskole – som er en videreførelse af de hedengangne husholdnings- og håndarbejdsskoler – kan være en god trædesten mod en ungdomsuddannelse eller job for unge med faglige, sociale eller personlige udfordringer.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om frie fagskoler

Alle udgivelser om frie fagskoler