DEBAT

Ser vi en Løvens hule-effekt på unges uddannelsesvalg?

08-04-2024

Unge søger i stigende grad mod merkantile uddannelser. Det kan skyldes både populærkulturen og bedre vejledning og kendskab til uddannelserne, og det er en udvikling og en viden, som både politikere, skoler og uddannelsesinstitutioner skal være optaget af, skriver Christina Barfoed-Høj.

Indlægget var bragt i Altinget . 8. april 2024

Af Christina Barfoed-Høj, direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Der var en markant stigning i ansøgninger til de samfundsfaglige videregående uddannelser i forbindelse med fristen for søgning via kvote 2 i fredags. Men er der tale om en større og bredere samfundsmæssig interesse hos de kommende studerende?

Når man går mere i dybden med tallene, er der måske i højere grad tale om en Løvens Hule-effekt. Forstået på den måde, at stigningen i højere grad handler om en stigende interesse for iværksætteri, markedsmuligheder og forretningsstrategier.

Interessen er ikke nødvendigvis i brede samfundsforhold, hvor man efter endt studie eksempelvis får job i administrationen i en kommune eller udarbejder lovudkast i et ministerium. Det er nemlig især de merkantile uddannelser, som har oplevet stigende søgning. Blandt de mest søgte videregående uddannelser, er der fire uddannelser, der har oplevet en stigning på over 20 procent.

Iværksætteri er blevet populært

Tre af de fire retter sig mod det merkantile, nemlig erhvervsøkonomi, International Business og Business Administration and Digital Management. Det samme billede viser sig, når man også ser på tværs af samtlige uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

De højeste stigninger er gennemgående blandt merkantile uddannelser. Derudover oplevede hhx (højere handelseksamen) samme dag den mest markante stigning i ansøgningerne blandt alle ungdomsuddannelserne.

Forklaringerne på de merkantile uddannelsers popularitet kan være mange. Handler det eksempelvis om krisetider, hvor klimaforandringer, krig og en hastig teknologisk udvikling kan betyde, at flere fokuserer på uddannelser, der kan understøtte en sund økonomi for samfundet, virksomheder og den enkelte?

Eller hænger det sammen med kulturelle fænomener, hvor unge kan finde inspiration på sociale medier og i populære programmer som Løvens Hule, hvor iværksættere præsenterer forskellige forretningsideer?

To af dommerne i programmet har været ministre, og to andre dommere har lagt navn til linjer på handelsgymnasier. Der findes Jesper Buchs Iværksætterakademi på Niels Brock og Coolshop har et samarbejde med Aalborg Handelsskole om Coolshop Masterclass.

Politisk er iværksætteri og interesse for erhvervslivet gjort populært og givet et moderne udtryk gennem blandt andre politikere som Tommy Ahlers og Alex Vanopslagh (LA) i Danmark, mens også Elon Musk, Bill Gates og Kardashians er kendt blandt de fleste unge som interessante mennesker, der er gode til at skabe forretning.

Interessen er tankevækkende

Når vi ser mod, hvad de unge oplever i skolen og hjemmet, så ved forældre mere om hhx end htx, ligesom elever på hhx i højere grad oplever sig vejledt i skolen til at vælge hhx end eksempelvis htx-elever gør.

Samtidig er det interessant, at de fleste undersøgelser af unges valg viser, at hovedparten af unge gerne vil holde alle døre åbne og i forlængelse af det går efter brede ungdomsuddannelser og studielinjer. Derfor er det interessant, at de unge, der vælger hhx, faktisk peger på, at de vælger hhx for netop at forfølge specifikke faglige interesser, som er det merkantile.

At de unge ikke i denne sammenhæng er bekymret for lukkede eller for snævre døre kan måske skyldes, at de merkantile uddannelser og job opleves mere almene og kendte, blandt andet gennem netop populærkulturen og sociale medier samt den vejledning, de møder fra forældre og skolen, end de oplever i forhold til eksempelvis de tekniske fag og uddannelser.

Det kræver flere analyser og undersøgelser at komme tættere på årsager og forklaringer af kulturel og strukturel karakter, men det er tankevækkende som interessen for merkantile uddannelser på tværs af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er steget på kort tid.

Det er en viden, som både politikere og ansvarlige i grundskolen, på ungdomsuddannelser og de videregående skal være optaget af. Vi skal gennem god undervisning og vejledning sikre, at unge har et bredt fundament for at forfølge deres styrker og interesser. Men måske også have en øget opmærksomhed på andre kanaler for information.

Relateret indhold

Christina Barfoed-Høj
Direktør
Direktion