DEBAT

Studerende savner feedback: Hvornår har du sidst givet feedback til din studiekammerat?

16-03-2022

Studerende på landets videregående uddannelser efterspørger mere feedback fra deres undervisere.
Hver tredje nye studerende oplever ikke at få tilstrækkelig feedback, og danske studerende vurderer deres undervisere dårligere ift. feedback end studerende i de andre nordiske lande. Det er problematisk, når vi samtidig ved, at feedback, motivation og læringsudbytte hænger tæt sammen.

Af Bjarke Tarpgaard Hartkopf, Områdechef Danmarks Evalueringsinstitut

Men realiteterne på landets uddannelsesinstitutioner kan få både undervisere og studerende til at slå opgivende ud med armene. For hvordan kan der skrues op for feedbacken, når tiden til at mødes underviser og studerende imellem er knap? Her kan feedback studerende imellem – også kaldet peer feedback - være en vigtig løsning.

Forskning viser nemlig, at peerfeedback er en effektiv måde at styrke de studerendes læring. De studerende kan lære noget af at få feedback fra andre studerende. Og ’magien’ ved peerfeedback er, at de studerende ikke bare lærer noget af at modtage den, men – og måske endda i endnu højere grad – lærer noget af at give den. Når den studerende skal forholde sig til andres arbejde, kan hun fx blive opmærksom på forbedringspotentialer eller fejl i sit eget arbejde. At give og modtage feedback udvikler også den studerendes sociale og kommunikative kompetencer. Noget der kan bruges i både studie- og arbejdsliv.

Når peerfeedback supplerer undervisernes feedback, kan der skrues op for den samlede mængde af feedback inden for de eksisterende rammer. Peerfeedback kan relativt nemt og fleksibelt integreres i undervisningen og i de arbejdsformer, der allerede er på mange videregående uddannelser. Tal fra EVA viser, at 61 % af de studerende i Danmark oplever, at deres undervisere er gode til at skabe rammer for faglige diskussioner mellem de studerende, og 37 % af de studerende, oplever, at deres undervisere ofte eller altid sørger for, at de studerende forholder sig til hinandens øvelser eller opgaver. Faglige drøftelser blandt de studerende fylder altså allerede meget, samtidig med at der er potentiale for at kvalificere disse drøftelser ved at styrke arbejdet med peerfeedback.

Peerfeedbacken kan styrkes ved at uddannelserne forholder sig mere bevidst og systematisk til peerfeedback. Underviserne bør forholde sig til, hvordan de kan klæde de studerende på til at kunne give hinanden feedback, fx ved at udvikle gode faglige kriterier og overveje hvilke kontekster og sammenhænge, peerfeedbacken bedst sker i og skabe rammerne for, at det kan ske. Underviserne bør også forholde sig til, hvordan de kvalitetssikrer den peerfeedback de studerende giver hinanden. Endelig bør uddannelserne sikre, at underviserne samarbejder med hinanden på tværs af kurser og fag, så det at give og modtage peerfeedback bliver set som noget de studerende lærer over tid i løbet af deres studie på tværs af fag. Feedback er noget de studerende skal øve sig på og være involveret i at udvikle og forbedre.

Et styrket fokus på feedback imellem studerende vil være indsatsen værd. Mere og kvalificeret peerfeedback vil både imødekomme behovet for mere feedback og skabe bedre faglige relationer mellem de studerende og mellem de studerende og underviserne. Styrket brug af peerfeedback vil dermed kunne bidrage med det, der er målet med al feedback, nemlig styrket læring og faglighed. Til gavn for både studerende, uddannelser og samfundet.

Relateret indhold

En del af:

Feedback

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse