DEBAT

Samarbejdet mellem AMU-udbydere og virksomheder må styrkes

27-08-2019

Virksomhederne bruger AMU mindre end tidligere, og samtidig er kontakten mellem virksomheder og AMU-udbydere faldende. Det var næppe hvad man havde i tankerne, da der i forlængelse af trepartsaftalen fra 2017 blev igangsat en række initiativer, der skulle øge aktiviteten og kvaliteten af AMU.

Indlægget har været bragt på Altinget 27. august 2019

Af Michael Andersen, Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at selvom det fortsat er næsten hver tredje virksomhed, som bruger AMU i et eller andet omfang, har aktiviteten været faldende de sidste 15 år. Med undtagelse af transportområdet er der tale om aktivitetsfald på alle områder. Undersøgelsen viser også, at årsagen til, at virksomheder, som beskæftiger faglærte og ufaglærte medarbejdere, fravælger AMU, ikke er manglende fleksibilitet. Netop øget fleksibilitet har ellers været i fokus gennem flere år, som middel til at øge aktiviteten. Virksomhederne begrunder heller ikke i videre omfang deres fravalg med hverken prisen eller manglende tid, men derimod først og fremmest med, at de ikke oplever et behov for de kurser, der tilbydes.

Selvom vi ikke ved, hvorfor virksomhederne ikke oplever dette behov, så viser undersøgelsen, at andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad er enige i, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, de har brug for, er faldet fra 76 % i 2015 til 66 % i 2019. Dernæst begrunder en god del af virksomhederne, deres fravalg af AMU med, at de ganske enkelt ikke kender til det. Det er en kritisk udvikling, ikke mindst hvis den hænger sammen med en svækket dialog mellem virksomheder og udbyderne af VEU.

Mindre kontakt og dialog

Et af de klareste resultater af EVA’s undersøgelse er, at kontakten mellem AMU-udbyderne og virksomhederne har været faldende fra 2007-2019. Det drejer sig både om andelen af virksomheder, der angiver, at de selv har kontaktet en AMU-udbyder samt virksomheder, der angiver, at de er blevet kontaktet af institutioner, der tilbyder AMU-kurser. Hertil kommer, at det i 2019, knap to år efter trepartsaftalen blev indgået, kun er hver femte virksomhed, der vurderer, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende. Det er bekymrende, da man kan forestille sig, at øget kontakt og dialog mellem virksomheder og AMU-udbydere er afgørende for, at flere virksomheder opnår kendskab til AMU, og at AMU-udbyderne ved, hvilke kompetenceudviklingsbehov virksomhederne har, og således kan tilbyde virksomhederne de rette kurser.

Et bedre match

Ud fra hensigten om et styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, iværksatte man i forlængelse af trepartsaftalen en række initiativer, der skulle medvirke til at øge både aktiviteten og kvaliteten på AMU i Danmark. Man valgte bl.a. at udfase VEU-centrene i 2018, der netop havde fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde. I stedet blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en ny model for koordination og samarbejde aktørerne imellem, og man opfordrede udbyderne af VEU til at indgå frivillige partnerskaber med relevante regionale aktører, herunder vækstfora og arbejdsmarkedsråd.

Det er for tidligt at konkludere noget, og vi har stadig til gode at se, om disse tiltag kan vende udviklingen. Resultaterne af EVA’s undersøgelse peger imidlertid på, at der – trods de mange gode hensigter og søsatte initiativer i forlængelse af trepartsaftalen – fortsat er behov for at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde markant. Både fordi en tættere dialog mellem virksomhederne og udbyderne kan styrke kendskabet til, hvad AMU faktisk kan tilbyde, men også fordi det kan bidrage til et bedre match mellem virksomhedernes behov og udbuddet af kurser. Det er der brug for, hvis vi skal øge både aktiviteten og kvaliteten af AMU i Danmark.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse