DEBAT

Åben skole må aldrig blive et mål i sig selv

04-12-2018

Åben skole kan tilføre undervisningen både autenticitet, sanseindtryk og variation, men det skal først og fremmest handle om at lave god og motiverende undervisning, skriver Anne Grosen fra EVA.

Indlægget var bragt i Politiken Skoleliv 4. december 2018.

Af Anne Grosen, konsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Det er ikke noget nyt, at skoler samarbejder med museer, den lokale idrætsforening, virksomheder og musikskoler om at lave anderledes undervisning. Skolerne har gjort det længe, men efter skolereformen har vi også fået et begreb for det: åben skole. Men hvad er det, åben skole-forløb kan tilføre undervisningen?

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har for nyligt gennemført en undersøgelse af tre åben skole-forløb, der alle har virksomheder som samarbejdspartnere.

Målet har været at se på, hvad det kan betyde for undervisningen, at man inddrager eksterne læringsmiljøer og samarbejdspartnere i skoledagen. På baggrund af vores analyser fandt vi, at den åbne skole kan tilføre undervisningen autenticitet, sanseindtryk og variation.

Når eleverne er ude i en virksomhed eller besøger et museum, oplever de på egen krop nogle andre rammer, end de er vant til, i stedet for blot at få fortællingen om ’den virkelige verden’, mens de selv sidder bænket i klasseværelset.

Her har eleverne også mulighed for at møde voksne, der repræsenterer en verden uden for klasseværelset, og som kan præsentere viden om et fagområde på en anden måde end deres lærere. På den måde kan den åbne skole bidrage til at sikre autenticitet i undervisningen.

En ny dimension

I EVA’s undersøgelse fortæller både ledere, lærere, vejledere og elever, at det tilfører en vigtig dimension til undervisningen, at eleverne ser, hvad en arbejdsplads består af. Det kan for eksempel handle om at se, hvordan arbejdsforholdene er, og hvor mange forskellige fagligheder der indgår i arbejdet på en virksomhed.

"Jeg synes, at det var rigtigt godt at komme ud på en arbejdsplads, fordi man får en helt anden synsvinkel på det hele, end når man bare sidder inde i klasseværelset og hører om det. Man husker det meget bedre, fordi man kommer ud og oplever det hele. Og så er det interessant, fordi det handler meget om os, og hvad vi vil med vores fremtid," fortæller en udskolingselev i undersøgelsen.

Den åbne skole giver mulighed for, at eleverne kan røre ved, se og lugte eksempelvis et vandværk eller en fabrikshal. Når de får flere sanser i spil, får de andre indtryk med sig, og det gør det nemmere for dem at genkalde sig viden, når de er tilbage i klasselokalet.

En af de elever, der er blevet interviewet i forbindelse med EVA’s undersøgelse, forklarer det således: »Du kan selv vælge de vinkler, du gerne vil se ting fra. Du kan dreje dig rundt og se, hvad der sker. Du kan stille de spørgsmål, du vil, og du kan se de ting, du gerne vil, og det giver en helt anden oplevelse.«

Det kan også være en provokerende oplevelse at komme ud af skolens trygge rammer; der lugter på fabrikken, man bliver våd på vandværket, og man skal bruge sig selv på andre måder, end man plejer.

En anderledes undervisning

Når lærere tager klassen med ud af skolen for at have undervisning, så betyder det ofte, at undervisningen bliver anderledes. Nogle elever kommer til at arbejde på andre måder, end de plejer, eksempelvis mere tværfagligt eller problemorienteret. Det sætter eleverne pris på:

"Måden, vi søger viden på, er ikke, som vi normalt gør i skolen. Det er lidt anderledes her, for normalt er det bare ’google, google, google’, men her tager vi ud og finder svaret," fortæller en elev i undersøgelsen.

Lærerne oplever, at eleverne holdes til ilden og er mere motiverede for at deltage i undervisningen i åben skole-forløb, fordi lærerne kan variere undervisningen og tilpasse læringsmiljøet. Eleverne synes, at det er godt at prøve noget nyt – både fordi virksomhederne kommer til at spille en aktiv rolle i undervisningen, og fordi eleverne får lov til at arbejde på andre måder.

Det er vigtigt at bevare et blik for, at variationen skal give mening for undervisningen. Åben skole-forløb må ikke kun være en oplevelse. Forløbene skal binde an til de faglige emner, eleverne er i gang med i forvejen.

Selvom det er indskrevet i lovgrundlaget, at skolerne skal åbne sig mod verden, så er det vigtigt ikke blot at lave åben skole for at lave åben skole. Det skal altid tænkes ind i en faglig kontekst: Man arbejder med et emne, tager ud på besøg, og derefter arbejder lærer og elever videre med indtryk og viden fra besøgene hjemme i klassen.

Den åbne skole stiller krav til læreren, der skal bygge bro mellem den faglige undervisning og de indtryk og oplevelser, eleverne får med hjem fra det eksterne læringsmiljø. Læreren skal klæde samarbejdspartneren på og fortælle dem om de faglige forløb, klassen er i gang med. Undervejs i forløbet og på eventuelle besøg skal læreren kunne oversætte for eleverne, når der eksempelvis anvendes vanskelig faglig terminologi.

Der er mange ting at vinde, når der arbejdes med åbne skole-forløb, men i sidste ende handler det om at overveje, hvordan åben skole-forløb kan indgå i det fortsatte arbejde med at lave god og motiverende undervisning for eleverne.

Relateret indhold

En del af:

Åben skole

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole