DEBAT

Uddannelseskvalitet: Kunsten at vælge lineal

28-02-2017

Uddannelseskvalitet er lige så vigtig som relevans, men hvordan måles det? EVA's chef for videregående uddannelser Jakob Rathlev vover 5 kriterier og et bud.

Indlægget var bragt i Information under overskriften "Kunsten at måle uddannelseskvalitet"

Af Jakob Rathlev, områdechef for videregående uddannelse, Danmarks Evalueringsinstittut.

Siden uddannelses- og forskningsministeren for nylig efterspurgte bedre måling af uddannelseskvalitet, har mange forslag til kvalitetsindikatorer roteret i Uddannelsesdanmark. Vi har bl.a. brug for gode og simple målinger for at kunne finde frem til de uddannelser, som bør have tjekket kvaliteten med mere grundige metoder. Men uddannelseskvalitet er kompleks at måle, og tungen skal holdes lige i munden, når der udvælges indikatorer. Jeg vil foreslå, at mål for uddannelseskvalitet

  • ikke bør være følsomme overfor ressourcemæssige rammebetingelser, så de favoriserer uddannelser med fx store forskningsmiljøer og høje uddannelsestaxametre.
  • bør være følsomme over for uddannelsens indhold og rammer, så målresultaterne påvirkes i en positiv retning af god undervisning, god studietilrettelæggelse og godt studiemiljø.
  • bør være bredt anerkendte som nogle der afspejler, at de studerende opnår et udbytte af uddannelsen.
  • bør være entydige og forholdsvis nemme at måle på.
  • skal kunne påvirkes i en positiv retning af uddannelsesinstitutionerne, uden at målene giver dem et uhensigtsmæssigt incitament, fx til at sænke den faglige barre.

Det udelukker mange af de indikatorer, som man normalt skeler til, fx antal undervisere pr. studerende, antal undervisningstimer, beskæftigelsesgrad mv.

Studieintensitet et brugbart mål

Det er dog ikke umuligt at finde brugbare mål, og jeg vil fremhæve ét, nemlig studieintensitet, som er den samlede tid, de studerende bruger på deres studie inkl. undervisning, forberedelse, eksamener osv.

Studieintensitet favoriserer ikke de ressourcestærke uddannelser, men indfanger til gengæld en række relevante faktorer:

Når uddannelsen er godt tilrettelagt, når undervisningen er motiverende og studiemiljøet godt, når det oplevede udbytte er højt, vil det alt andet lige betyde højere studieintensitet.

Samtidig viser forskning en positiv sammenhæng mellem studieintensitet og læringsudbytte. Det er også et klart mål, som er til at måle på, og hvor de studerende svarer meget ærligt. Studieintensitet kan påvirkes af uddannelsesinstitutionerne - uden at det skaber uhensigtsmæssige incitamenter til fx at sænke den faglige barre.

Studieintensitet kan naturligvis ikke indfange alle dimensioner af kvalitet, men det kan være et klogt sted at starte, hvis vi som samfund vil interessere os mere for uddannelseskvalitet.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse