DEBAT

Brug for at reformere AMU

01-03-2016

Der er behov for at reformere AMU-systemet. Det var en klar konklusion på den konference om AMU, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) var vært for i Vejle den 1. marts 2016.

Af Michael Andersen, Chefkonsulent. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Baggrunden for konferencen var en undersøgelse fra EVA, der viser, at danske virksomheder er blevet mere kritiske i deres vurderinger af AMU, og at kontakten mellem AMU-udbyderne og virksomhederne er blevet mindre i de senere år. En udvikling, der hverken er holdbar for virksomhedernes konkurrenceevne eller for faglærte og ufaglærtes beskæftigelsesmuligheder. En reform bør særligt have fokus på tre elementer: Fleksibilitet, overskuelighed og styrket kontakt mellem AMU-udbydere og virksomheder.

Fleksibelt for virksomheder

For det første skal AMU være mere fleksibelt for virksomhederne at bruge, og regelgrundlaget skal justeres, så det understøtter fleksibiliteten. Fleksibilitet handler både om form og indhold og om, hvor og hvornår undervisningen finder sted. Men det handler også om indholdsmæssige aspekter, som fx at uddannelsesforløb gøres mere fleksible i forhold til de konkrete behov, deltagere og virksomheder har. Formmæssigt kan en større fleksibilitet betyde mere udbredt brug af e-læring, virksomhedsforlagt undervisning og målrettede pakker af AMU.

Kun 41 % af virksomhederne finder, at det aktuelle AMU-udbud i høj grad eller i nogen grad er fleksibelt.

Overskueligt - også for små og mellemstore virksomheder

For det andet skal AMU være mere overskueligt. Især mange små og mellemstore virksomheder har svært ved at orientere sig i de mere end 3.000 arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesmulighederne i AMU skal præsenteres på en mere enkel måde, så det bliver tydeligere for brugerne, hvilke uddannelser der er mest relevante for den konkrete virksomhed. Og samtidig skal uddannelserne beskrives i en form og i et sprog, der matcher behovene på arbejdsmarkedet og brugernes dagligdag. 

Aktuelt finder 35 % af virksomhederne det vanskeligt at få overblik over, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der er relevante for virksomhedens medarbejdere.

Prioritering af opsøgende arbejde

For det tredje skal AMU-udbyderne prioritere og kvalificere deres opsøgende arbejde over for virksomhederne, og VEU-centrenes skal have bedre mulighed for at leve op til forventningerne. Det kan ske ved at styrke VEU-centrenes ansvar og ledelsesrum og skabe en klarere incitamentsstruktur for at fremme virksomhedsopsøgende arbejde. Dels for at virksomhederne bliver opmærksomme på, hvad AMU kan tilbyde dem, hvilket kan fremme brugen af AMU. Dels fordi man kan frygte, at mindre kontakt mellem udbydere og virksomheder kan betyde, at udbyderne i mindre grad løbende opdateres på virksomhedernes behov og udbuddet derved bliver mindre attraktivt.

Aktuelt finder 48 % af virksomhederne, at AMU-udbyderne i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkeligt opsøgende overfor deres virksomheder.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse