Artikel

Dialogkort: Måling af kvalitet

21-01-2021
Artikel Dagtilbud for børn

Måling af kvalitet får først værdi, når det bliver omsat i den pædagogiske hverdag. Og omsætningen kræver, at I har en kultur, hvor I får talt åbent om, hvad der fungerer godt hos jer, og hvad I kan gøre bedre.

Overvej, hvordan det ser ud hos jer:

  • Hvornår taler I om, hvor I lykkes? Løbende i dagligdagen? På P-møder? Til stuemøder? Eller…?
  • Hvornår taler I om, hvad I kan gøre bedre?

  • Hvordan undersøger I, hvordan I lykkes med de forbedringer, I gerne vil skabe? Og hvordan inddrager I børnenes perspektiv i jeres vurdering?

  • Hvordan deler I jeres viden om, hvordan I lykkes med forbedringer, med hinanden? Og med kolleger uden for huset? Og hvor let eller svært er det at give en kollega feedback eller bringe andres praksis op til diskussion?

  • Hvordan tilpasser I jeres pædagogiske praksis til den aktuelle børnegruppe? Giv eksempler på noget, der fungerede i går, men som ikke fungerer i dag. Og på noget, som fungerer i dag, men som nok skal laves om i morgen.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn