Artikel

Legepladsen er ikke nok

19-03-2012
Artikel Dagtilbud for børn

Turen på legepladsen eller i skoven kan ikke stå alene hvis man vil nå de stillesiddende børn. Pædagogernes indsats spiller derfor en central rolle i forhold til at løfte børnenes fysiske aktivitetsniveau.

To nye undersøgelser fra Norge viser at der er store forskelle i børns aktivitetsniveau. Nogle børn har et mere end dobbelt så højt aktivitetsniveau som andre – og det næsten uafhængigt af hvilket miljø de befinder sig i. Så hvis du som pædagog skal have børn til at bevæge sig mere, er det ikke nødvendigvis nok bare at sende dem på legepladsen eller tage en tur i skoven. Det kræver mere end det.

Børn med bevægelsesmåler

Begge undersøgelser har målt børns fysiske aktivitetsniveau med et såkaldt accelerometer – et lille måleinstrument der bliver fæstnet i et bælte om livet på hvert enkelt barn så det ikke forstyrrer børnenes leg. I den ene undersøgelse deltog 16 børn i alderen 3-5 år, mens 10 børn i femårsalderen deltog i den anden.

Ikke alle børn bevæger sig nok

Helsedirektoratet i Norge anbefaler at børn bevæger sig 60 min. med moderat til høj intensitet dagligt. Men ifølge en undersøgelse af Rune Giske, Magrethe Tjensvoll og Sindre M. Dyrstad er det langtfra alle børn der bevæger sig nok. I undersøgelsen får 10 børn målt deres aktivitetsniveau over en uge i det tidsrum de er i børnehaven. Kun fem ud af de ti børn når op på det anbefalede aktivitetsniveau. I gennemsnit har børnene et aktivitetsniveau med moderat eller høj intensitet på 56 min. pr. dag, mens de i gennemsnit er helt inaktive i 3,6 timer om dagen. Der er dog variation børnene imellem, som eksempelvis et barn i undersøgelsen der kun er fysisk aktivt i 27 min. om dagen.

 

Lige meget hvor man leger?

Hvor meget børnene bevæger sig, afhænger af hvor legen foregår. Giske, Tjensvoll og Dyrstads undersøgelse viser, måske ikke overraskende, at børn har et højere niveau af fysisk aktivitet udendørs end indendørs. Faktisk var det gennemsnitlige fysiske aktivitetsniveau 88 % højere under udelegen end under indelegen, bortset fra når legen foregik i en gymnastiksal hvor der var samme fysiske aktivitetsniveau som under udeleg. Så selv om legepladsen ikke i sig selv er nok for alle børn, så er det altså ikke lige meget hvor legen foregår.

 

Vidste du at ...

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler, at alle børn bevæger sig 60 min. om dagen med moderat intensitet, og at de to gange om ugen bevæger sig 20-30 min. med høj intensitet?

Gåturen løfter aktivitetsniveauet

Gåturen til og fra en aktivitet uden for institutionen er også et væsentligt bidrag til den fysiske aktivitet hos de børn der er mest inaktive. Hvis turdagen går til et område nær børnehaven, er det ifølge Giske, Tjensvoll og Dyrstad vigtigt at tilrettelægge aktiviteter på stedet for at børnene får bevæget sig. Storli og Hagen gør opmærksom på at man ved at indlægge mere transporttid i turdagen, kan løfte nogle børns fysiske aktivitetsniveau, men at man samtidig vil kunne hæmme aktivitetsniveauet hos de børn der er mest aktive. Det er derfor vigtigt at overveje på hvilken måde den fysiske aktivitet tilrettelægges.

Den pædagogiske indsats er vigtig

Pædagogens faglige engagement og aktivitetsrepertoire er afgørende forudsætninger for at kunne virke inspirerende på de børn der har det laveste aktivitetsniveau. Når det ikke i sig selv er nok at være på legepladsen eller på tur, er det fordi der netop er store individuelle forskelle på børnenes aktivitetsniveau.

Giske, Tjensvoll og Dyrstad vurderer, at de børn som er mindst aktive i den tid de er i børnehave, også er mindst aktive uden for børnehaven. Og derfor spiller pædagogernes indsats for bevægelse en væsentlig rolle for børnenes sundhed. Samtidig påpeger Storli og Hagen at pædagogerne ikke må stirre sig blind på aktivitetsniveauet i sig selv, da det er naturligt at man ikke bevæger sig lige så hurtigt hvis man færdes i krævende terræn rent motorisk.

Pædagogen må også kigge på bevægelseskvaliteten som fx udvikling af balance og koordination og ikke konditionen alene. Derfor er den vigtigste læring man som pædagog kan drage af de norske undersøgelser, at man må se på det enkelte barn og individuelt tilrettelægge og inspirere til fysisk aktivitet.

Gode ideer til at lege

Haletagfat

Alle børn får en hale i bukselinningen, og legen går ud på at fange hinandens haler. Halen kan fx være en klud. I vuggestuen er det en voksen der fanger børnenes haler, mens en anden voksen uddeler nye haler til dem der har fået taget deres.

Memory-spil på gulvet

Alle kender memory-spil hvor to ens billeder skal vendes for at få et stik. I stedet for at spillerne sidder ved et bord og spiller, placeres billederne under nogle kegler. Børnene står bag en linje og løber på skift hen og vender billedet under en kegle. Spillet efterligner andre memory-spil, men spilles på gulv både ude og inde.

Finde guld

”Guldstykker” som fx tennisbolde gemmes rundt omkring på legepladsen. Der placeres en skattekiste et sted der er tilgængeligt for alle. Legen går ud på at finde guldet og samle det i skattekisten. Der må kun hentes et stykke guld ad gangen. Legen slutter når alt guldet er samlet sammen.

Mester Jakob som bevægelsesleg

Sangen synges på melodien Mester Jakob, og børnene bevæger sig til. Sangen lyder: Børnene hopper, børnene hopper. Ja, vi gør! Ja, vi gør! Det er vi rigtig go’e til! Det er vi rigtig go’e til! Ja, vi er! Ja, vi er! Sangen fortsættes med fx: løber, danser, tramper, klapper.

Ideerne er fra hjemmesiden kroppen på toppen – Aalborg Kommunes småbørnsafsnit – og bogen ”Leg så hjernerne banker. Legebog for børnehavebørn” af Katrine Andersen og Balder Brøndsted, Dafolo (2009).

En del af:

Fysisk aktivitet

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn