Artikel

Det skal kilde i maven

06-03-2012
Artikel Dagtilbud for børn

Børn elsker leg, der indebærer en risiko for at noget går galt, viser Ellen Beate Sandseters forskning. Bakspejlet har bedt fotograf Nils Lund Pedersen fange nogle af de skræmmende sjove øjeblikke i et dagtilbud.

Hvad farlig leg?

Ifølge børn og voksne i Ellen Beate Sandseters forskning er farlig leg kendetegnet ved: – Højde (fx klatre, balancere højt oppe eller hoppe ned) – Fart (fx kælke, cykle eller rutsje) – Farligt værktøj (fx brug af knive, økser eller tændstikker) – Farlige omgivelser (fx bål eller dybt vand) – Slagsmålslege – Gå alene på togt og fare vild … måske. Det er i øvrigt også de typer af leg der er favoritter blandt børnene!

Forskellige handlerum er ok med børnene

De norske børn i Ellen Beate Sandseters forskning oplever det ikke som uretfærdigt at de må noget forskelligt for de er godt klar over at der er forskel på hvad de hver især kan. Som et barn fortalte hende: ”Ham Niels, han må klatre til toppen, for han har øvet sig en masse på det, men jeg skal ikke klatre så højt op, for jeg er stadig i gang med at øve mig lidt.”

Psykologien bag farlig leg

Mennesket søger spænding som en del af sin udvikling. Vi har en dominant side i forhold til at være mere eller mindre spændingssøgende eller konsekvensfokuserede, men det skifter fra situation til situation eller endda i situationen, og vi har alle begge slags ”modi,” som det hedder.

For at kunne vurdere om man som voksen skal presse barnet til at udfordre sig selv, må man være meget opmærksom på hvilken modus barnet er i undervejs i situationen. Trækker barnet sig, må man finde ud af hvorfor. For meget spænding over for lang tid giver et skift i modus. Eller noget ved situationen, fx at barnet pludselig glider på en gren, kan gøre barnet bange og få det til at skifte modus. Om barnet fortsat søger risici og møder udfordringer, afhænger af om oplevelsen med risikofyldt leg føles positiv og tryg, og om der er plads til at barnet nærmer sig risikoen på sin egen måde. Og det er en balancegang. Hvis ængstelsen begynder at dominere, må den voksne være opmærksom og tage hensyn ved ikke at presse barnet, men i stedet guide det tilbage til en oplevelse af at have kontrol over situationen.

Hvad er det der er så sjovt ved farlig leg?

”Det kilder i maven”; ”Jeg føler mig helt vild”; ”Jeg kan slet ikke stoppe”. Sådan udtrykker nogle af de børn Ellen Beate Sandseter har talt med, deres oplevelser ved farlig leg. De oplever to forskellige og modsatrettede følelser på samme tid. Det er skræmmende sjovt. Den farlige leg giver en kropslig intens, frydefuld følelse som børnene jager.

En del af:

Fysisk aktivitet

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn