Redskab

Dialogkort til hjernen og kroppen

09-04-2019
Artikel Dagtilbud for børn

EVA’s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer.

Børn udvikler sig og lærer i et samspil mellem krop, hjerne og omgivelser.

  • Hvordan styrker I børnenes brug af gestik og mimik – fagter og brug af bevægelser med arme, ben, krop og ansigt – i jeres pædagogiske arbejde?
  • Hvordan understøtter jeres eget kropssprog det, I gerne vil med børnene?
  • Hvordan understøtter jeres rum og de regler, I har for at bruge dem, børnenes mulighed for at bevæge sig og lære med kroppen?

Det er i pausen, at hjernen danner nye celler, og børn bearbejder ny læring

  • Hvordan ser I på pauser hos jer?
  • Hvornår er der plads til stilhed?
  • Hvor kan man gå hen og finde stilhed, når man har brug for det?

Musik, sang og dans stimulerer blandt andet børns matematiske og sproglige færdigheder

  • Hvordan indgår musik og dans i jeres pædagogiske arbejde?
  • Hvordan får børnene selv mulighed for at lave musik og lytte til musik?
  • Hvordan indgår jeres kroppe i jeres pædagogiske arbejde med musik og dans?
Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte