Artikel

Vi fik øje på, hvor meget børnene kan

22-05-2018
Artikel Dagtilbud for børn

Børn, der havde det svært, blomstrede op og blev dem, der gik foran, da vuggestuen Villa Rose begyndte at arbejde med matematisk opmærksomhed. Leder Tina Hensen og pædagog Stine Persson fortæller hvordan.

Pædagog Stine Persson

Vi havde set børn, der havde det svært, blomstre op og blive dem, der går foran.

Hvad har børnene fået ud af at arbejde med matematisk opmærksomhed?

Børnene har fået øget fokus på at opdage verden omkring sig. De ser op i luften, ned på jorden, opdager en fugl, der flyver over dem, riste på vejen under dem. De får fokus på form og rum, på, hvad det vil sige at være større eller mindre i forhold til verden omkring dem. De får en opmærksomhed på at være en del af verden.

Hvad har overrasket dig?

Vi greb temaet an på en måde, hvor vi gerne ville udvide børnenes verden. Vi ville ikke bare lave et projekt fra 10-11 mandag formiddag eller sidde og tælle. Vi ville gerne italesætte matematisk opmærksomhed på en anden måde, end vi har gjort før. Det overordnede var at følge børnene i den interesse, de fik. Det, der overraskede os mest, var, hvor vanvittigt kompetente de var. På et tidspunkt er der en dreng på 2, der på en tur peger på en skraldespand og siger “se, der er en cylinder”. Han ser også, at lygtepælen er en cylinder, men den er høj. Det er et godt eksempel på, at børnene kan overføre viden, de har fået i en situation, og bruge den i en helt anden.

Hvad har pædagogerne fået ud af arbejdet?

Vi har fået øje på, hvor meget børnene kan – og vi kan udfordre dem på punkter, vi ikke før havde tænkt, var relevante. Vi har fået et større billede af, hvad det lille barn kan og formår. Og hvor meget vi igennem vores talte sprog kan overføre viden og læring til andre situationer.

Vi har set børn, der før har haft det svært i det lille fællesskab, som er blomstret op og har udviklet sig fra at være mere observerende til nu at være deltagende og dem, der går foran. Vi kan altså også bruge matematisk opmærksomhed til at få det enkelte barns styrker frem.

Leder Tina Hensen

Ved at sætte ind fra vuggestuealderen kan vi styrke børns matematiske opmærksomhed på omverdenen.

Hvordan har I grebet arbejdet med matematisk opmærksomhed an?

Vi har et højt fagligt niveau i institutionen, som understøttes af, at vi holder personalemøder hver tredje uge, vi har faglige refleksionsgrupper, og vi deler viden. Når vi implementerer og arbejder systematisk med et nyt tema, som her matematisk opmærksomhed, er vores tilgang at have to medarbejdere i front, to fyrtårne, som bliver klædt særligt på til emner. De får efteruddannelse og får en særlig viden. Den viden formidler de, og de får ansvaret for at inddrage og undervise resten af personalegruppen i samarbejde med ledelsen. De opdaterer deres kolleger og holder oplæg på personalemødet og på stuemøder i personalegruppen, så vi sammen sikrer, at vi arbejder med matematisk opmærksomhed. De holder også oplæg for forældrene på forældrerådsmødet.

Hvad har arbejdet med matematisk opmærksomhed gjort jer opmærksomme på?

Det har gjort os opmærksomme på, at matematisk opmærksomhed er tæt forbundet med sprog. At vi ved at sætte tidligt ind allerede fra vuggestuealderen kan styrke barnet i dets opmærksomhed på verden omkring sig.

Hvordan har I inddraget forældrene?

Vi udgiver pædagogiske nyhedsbreve hver tredje måned. Her har vi haft et fast tema om matematisk opmærksomhed for i opstartsfasen at styrke forældrene og give dem et indblik i vores pædagogiske arbejde med emnet. Det handlede for os om at formidle, at matematisk opmærksomhed ikke er et læringsprojekt, men en del af vores pædagogiske tilgang.

Til dig som leder - 4 gode råd fra Villa Rose

Som leder er det din opgave at sørge for sparring og rammesætning. Det handler om at sætte temaet på dagsordenen på personalemødet, skabe rum for efteruddannelse, tage temaet op på forældrerådsmødet og formidle det både skriftligt og mundtligt i samarbejde med personalet.

Det handler også om at sikre faglig viden i hele personalegruppen igennem faglige fyrtårne. Enkelte fra personalegruppen skal have ekspertviden og i samarbejde med ledelsen tage ansvaret for, at resten af medarbejderne får den viden, de selv har. Det er vigtigt, at der er flere faglige fyrtårne, som har særlig viden om matematisk opmærksomhed, da det betyder meget at kunne sparre med en kollega.

Du skal også fastsætte mål – beskrive, hvad der skal til for at skabe en forskel. For os handler matematik ikke om skoleficering. Vi laver ikke førskole i vuggestuen. Matematisk opmærksomhed er bare et nyt begreb for at arbejde bevidst med børnenes oplevelse af verden.

Endelig handler det om at følge op systematisk. Hvis tingene ikke bliver fulgt op, er det jo lige meget, at nogen kommer ud og får viden. Du skal sikre, at det systematiske arbejde fortsætter. Det er måske det allervigtigste.

Læs EVA TEMA 13: Matematisk opmærksomhed og artiklerne fra magasinet

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte