Artikel

Dialogkort til matematisk opmærksomhed

22-05-2018
Artikel Dagtilbud for børn

EVA’s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer.

Matematisk opmærksomhed handler om at gribe de matematiske muligheder, når de opstår

  • Hvordan sikrer vi, at vi får grebet børnenes spørgsmål og hjulpet dem til deres nærmeste udviklingszone?
  • Hvor gode er vi til at opfatte børnenes spørgsmål som anledning til undersøgelser og dialoger?
  • Hvordan bruger vi vores egen kropslige nysgerrighed til at følge de helt små børn?

Matematisk opmærksomhed er et led i at danne børnene og give dem en forståelse af verden

  • Hvordan arbejder vi med at udvide børnenes forståelse af årsag, virkning og sammenhænge?
  • Hvornår gør vi det især? Og hvor?

Matematisk opmærksomhed er andet og mere end tal

  • Hvordan arbejder vi med at styrke børnenes matematiske sprog?
  • Hvordan hjælper vi børn med at styrke deres evne til problemløsning?
  • Hvordan kan matematisk opmærksomhed understøtte børnefællesskabet?

Læs EVA TEMA 13: Matematisk opmærksomhed og artiklerne fra magasinet

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte