Artikel

Værd at vide om dagtilbuddenes arbejde med børnefællesskaber

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Se, hvordan det pædagogiske arbejde med børnefællesskaber og leg ser ud i daginstitutioner for 0-2-årige og dagpleje.

Sådan ser normeringen ud i daginstitutioner

Der er kun mindre forskelle i normering mellem daginstitutionerne. Antallet af børn pr. pædagogisk personale på observationsdagen er i gennemsnit:

 • Ca. tre 0-2-årige børn pr. pædagogisk personale.

Der er større forskelle på normeringen for pædagoger på årsniveau:

 • Ca. tre 0-2-årige børn pr. personale. Der er kun mindre forskelle i normering mellem daginstitutionerne.
 • Syv ud af 10 stuer har mellem fire og syv børn i alderen 0-2 år pr. pædagog.
 • To ud 10 stuer har over syv 0-2-årige børn pr. pædagog.
 • Én ud af 10 stuer har under fire børn pr. pædagog.

5 tal om kvaliteten i børnefællesskaber og leg i daginstitutioner for 0-2-årige

 • 17 % af stuerne har personale, der ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ hjælper børnene til at indgå i sociale samspil.
 • 7 % har personale, der ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ er opmærksomme på børnenes fællesskab.
 • 9 % har personale, der ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ er aktive ift. at facilitere og udfordre leg, når der er behov for det, fx. for børn, der har det svært i leg.
 • 15 % har personale, der ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ inddrager børn, der er passive.
 • 9 % af stuerne har personale, der ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ skaber vilkår for legen, så børn indgår i berigende legeoplevelser med hinanden.

Sådan ser normeringen ud for dagplejer

 • Knap tre 0-2-årige børn pr. dagplejer. Dagplejerne i undersøgelsen har i gennemsnit ca. fire børn indskrevet, men på observationsdagen er der i gennemsnit 2,9 børn pr. dagplejer.

5 tal på kvaliteten i børnefællesskaber og leg i dagplejen

 • 16 % af dagplejerne etablerer ofte’ eller ‘næsten altid’ lege og aktiviteter med henblik på inklusion af alle børn i fællesskabet.
 • 8 % af dagplejerne er ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ opmærksomme på børnenes fællesskaber.
 • 8 % af dagplejerne hjælper ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ børnene i konflikter ved at sætte ord på, hvad der sker.
 • 11 % af dagplejerne skaber ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ vilkår for børnenes legeoplevelser med hinanden.
 • 8 % af dagplejerne er ‘ofte’ eller ‘næsten altid’ aktive ift. at facilitere og udfordre legen, hvis der er behov for det.

Relateret indhold