Artikel

Dialogkort: Børnefællesskaber for 0-2-årige børn

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Brug spørgsmålene til at reflektere over, hvordan I kan arbejde målrettet med relationerne mellem børnene og med fællesskaberne i hverdagen.

Børnefællesskaber og relationer

  1. Kan vi genkende pointerne om, at der er brug for at styrke det pædagogiske arbejde med børnefællesskaberne?
  2. Hvornår er vi især opmærksomme på at støtte børnenes indbyrdes samspil og relationer?
  3. Hvad gør vi allerede for at hjælpe børnene til at få øje på hinanden og knytte sig til hinanden? Kom gerne med et eksempel.
  4. Hvad har vi brug for at udvikle og styrke i vores praksis med børnefællesskaber? Hvad bliver vi optagede af at arbejde videre med?

Leg og deltagelsesmuligheder i leg

  1. Hvor meget sammenhængende tid har børnene til leg i løbet af en dag hos os?
  2. Hvordan understøtter vi allerede, børns deltagelsesmuligheder i leg, fx når barnet er i periferien eller har det svært i leg? Kom gerne med et eksempel.
  3. Hvornår lykkes vi med at håndtere en uenighed eller konflikt i legen mellem to eller flere børn? Kom gerne med et eksempel.
  4. Hvordan vil vi gerne styrke vores arbejde med at understøtte legen fremadrettet?