Artikel

Brug viden om børnefællesskaber for de yngste i praksis

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Her er fire vigtige pointer fra EVA TEMA om børnefællesskaber for 0-2-årige, I kan tage med ind i jeres videre arbejde med børnefællesskaber.

1.

Hjælp børnene til at få øje på og knytte sig til hinanden

Under samling, ved frokosten og i legen kan pædagogisk personale fx starte og fortsætte fælles kommunikation mellem børnene ved at gøre dem opmærksomme på det, de andre gør, siger og udtrykker. Personalet kan også skabe opmærksomhed på et fælles tredje, gerne på noget, som børnene allerede ser ud til at være optagede af.

 

2.

Vis, at alle børn bliver set, hørt og forsøgt forstået

Ved at sikre, at børns handlinger altid tydeligt mødes med forsøg på forståelse sikrer pædagogisk personale, at både barnet og den øvrige børnegruppe oplever omsorg og nærhed. Fx kan personalet tydeligt sige, hvad de oplever er på spil i situationen, og sætte ord på de følelser og intentioner de oplever hos børnene. Det giver børnene mulighed for selv at reflektere over egne følelser.

3.

Skab muligheder for deltagelse i leg

Nogle børn er hurtige til at finde åbninger og komme med i fællesskaber og leg. Andre kan virke passive, bevæge sig på kanten af en leg eller komme til at forstyrre, når de leder efter en mulighed for at deltage. Alle børn får bedre legemuligheder, når personalet nænsomt understøtter legen. Det kan fx handle om at hjælpe børn til at opdage og forstå hinandens legeudspil.

4.

Giv legen plads og beskyt den

Leg skal have rum og plads for at udvikle sig, og børnene har brug for tid og måske ro for at kunne fordybe sig. Derfor er der også brug for at beskytte legen mod forstyrrelser fra andre børn og voksne, også fra andre børn, der hele tiden vil være med i den gode leg. Det kan også handle om at skabe legesteder væk fra gangarealer, for især de yngste børns leg bliver afbrudt og forstyrret af trafik.