Artikel

En god evalueringskultur i dagtilbud skaber kvalitet for både børn og personale

12-05-2022
Artikel Dagtilbud for børn

Med den styrkede pædagogiske læreplan fik dagtilbudslederen ansvar for at etablere en evalueringskultur, der understøtter, at personalet aktivt forholder sig til egen praksis. Men en evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan viser, at der stadig er betydelige udfordringer med evalueringskulturen i landets dagtilbud. En ny minianalyse fra EVA undersøger, hvordan der arbejdes med evaluering på personalemøder og kan være med til at inspirere til at udvikle egen praksis.

En stærk evalueringskultur kan være med til at sikre, at pædagogiske personale og ledelse i dagtilbuddene forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer bedst understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. På den måde kan evaluering bidrage til at skabe bedre dagtilbud.

En god evalueringskultur er ikke abstrakt eller afkoblet fra praksis og handler ikke bare om at måle eller dokumentere. Tværtimod giver en god evalueringskultur mulighed for, at personalet kan undersøge og reflektere over egen praksis, få feedback fra leder og kollegaer og bruge den indsamlede viden til at justere praksis og eventuelt handle på nye måder til gavn for børnene.

En god evalueringskultur kan bidrage positivt på flere niveauer

Der er flere gode grunde til at arbejde med evalueringskultur i ens dagtilbud. Først og fremmest bidrager en god evalueringskultur til, at dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges efter konkret viden om børnegruppens behov. Der er altså god grund til, at ledere og personale i dagtilbud arbejder videre med at udvikle evalueringskulturen, hvis alle børn skal have et godt børneliv med gode muligheder for at trives, dannes, lære og udvikle sig.

Samtidig kan evalueringskulturen bidrage til mere arbejdsglæde blandt personalet, fordi det øger motivationen og understøtter den faglige udvikling og professionalisme, når personalet sammen undersøger og reflekterer over den fælles praksis.

Dagtilbuddene er i gang, men er ikke helt i mål

En større evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan viser at der stadig er potentiale for at forbedre og udvikle evalueringskulturen i landets dagtilbud. Evalueringen viser, at selvom der er sket en positiv udvikling siden 2018, er det stadig blot 45 % af dagtilbudscheferne, der i 2021 vurderer, at mere end halvdelen af dagtilbuddene i deres kommune er meget tæt på at have realiseret den styrkede pædagogiske læreplans intentioner om evalueringskultur.

Der er dog også tegn på positiv udvikling i evalueringskulturen i dagtilbud. Det viser en minianalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der har analyseret 114 dagsordener og referater fra personalemøder i dagtilbud i hhv. 2017 og 2019. Minianalysen viser, at der efter indførslen af den styrkede pædagogiske læreplan ser ud til at blive brugt mere tid på evaluering på personalemøder i dagtilbud.

Den nye minianalyse giver eksempler på, hvordan forskellige dagtilbud arbejder med evaluering på personalemøder og kan være med til at inspirerer til at udvikle egen evalueringspraksis.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn