Dialogkort: Sæt gang i den faglige refleksion om børneperspektiver

30-01-2018
Artikel Dagtilbud for børn

EVA's dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog på personale-, leder- eller forældremødet.

Børn skal ofte have tid til udtrykke sig – uanset om det er verbalt eller kropsligt

  • Hvordan sikrer vi, at vi giver børnene plads til at udtrykke sig, og at vi selv forholder os nysgerrigt imens?

Det er en tillidssag at involvere børns perspektiver

  • Hvordan sikrer vi, at vi værner om børnenes fortrolighed og de hemmeligheder, der måske kommer frem i lyset?
  • Hvordan fortæller og viser vi børnene, hvilken forskel deres perspektiver har gjort?

Børn kan være meget knyttede til de produkter, de laver, og det sted, hvor de er placeret i rummet

  • Hvordan sikrer vi, at børnene er med til at bestemme, hvad der skal ske med deres produkter?
  • Hvad kan vi gøre for, at børnene kan få deres produkter med hjem, hvis de vil?

Selvom man arbejder systematisk med børneperspektiver, kan man aldrig vide med sikkerhed, hvad der er på spil for det enkelte barn

  • Hvordan sikrer vi, at vi udfordrer det, vi tror, vi ved, om barnet?
  • Hvordan kan vi involvere børnene i analysen af det, vi mener at have forstået om dem?

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn
Magasiner

EVA TEMA

Her kan du finde alle numre af magasinet EVA TEMA