7 metoder til at arbejde med børneperspektiver

30-01-2018
Artikel Dagtilbud for børn

Find vej i de mange metoder til at arbejde med børneperspektiver.

1. Rundvisning med barnet som guide

Lad barnet vise rundt og fortælle om de steder, der er mest betydningsfulde for ham eller hen­de. Spørg evt. ind til barnets oplevelser under­vejs, fx hvad det laver med hvem, hvilket legetøj eller hvilken ting det leger med, og hvornår på dagen det sker. Tag evt. flere børn med på turen, så længe det er fokusbarnet, der sætter kursen. Det er en god ide at prøve at placere sig der, hvor barnet har været, og bruge sine sanser til at prøve at forstå, hvad barnet har oplevet. Metoden giver nye indsigter i barnets blik på de fysiske omgivelser.

2. Rolleleg

Leg de situationer, der er fokus på – fx måltidet. Lad barnet styre rollelegen, og spørg undervejs ind til barnets initiativer, og hvad I skal gøre. Metoden giver indsigt i de regler og logikker, som barnet forstår verden ud fra. Dukker eller andre rekvisitter kan indgå i legen.

3. Registrering af barnets rum

Observer og noter, hvor barnet rent fysisk befinder sig og bevæger sig hen, hvad det gør, med hvem og med hvilke ting. Registrer fx bar­nets bevægelsesrute på et kort over institutio­nen, og noter med tidsintervaller, hvor barnet er. Det giver et nøgternt indblik i, hvilke steder barnet kommer og ikke kommer, det vil måske blive synligt, hvilke mønstre der er i barnets bevægelser, og det vil blive mere klart, hvad der er betydningsfuldt for barnet.

4. Skattekiste

Lad barnet eller børnene lægge ting, der betyder meget for dem i en skattekiste. Skat­tekisten skal være tilgængelig for børnene over længere tid, og den skal stå et sted, de kan komme til, så de selv kan lægge ting i kisten og se, hvad der ellers ligger dernede. Det spæn­dende er ikke så meget selve tingene, børnene kommer med, men det, de fortæller om dem.

5. Kreative projekter

Inviter barnet til at tegne, male eller ligefrem bygge det gode ved fokusområdet. Lad barnet vælge mellem forskellige materialer – fx papir, lærred, farver, modellervoks, pap osv. Barnet kan herigennem udtrykke, hvor det kan lide at være, hvad det kan lide at lave eller hvor det er godt at lege med hvad og hvem. Denne type kreative aktiviteter kan involvere alle børnene og sige meget om børnefællesskabet.

6. Interview med betydningsfulde personer

Få forældres og barnets venners blik på barnet for både at berige og at udfordre forståelsen af, hvad barnet oplever og er optaget af. Man kan invitere fx barnets venner, søskende eller foræl­dre til at komme med deres perspektiver på, hvad barnet godt kan lide ved fokusområdet.

7. Fotobog

Lad barnet tage fotos af det, der særligt vigtigt for det ift. undersøgelsens fokus. Print billeder­ne, lad barnet vælge de vigtigste ud, og saml det i en fotobog. Tilføj evt. barnet tegninger og noter om, hvad barnet har udtrykt. Bogen kan være udgangspunkt med en snak med barnet eller hele børnegruppen om, hvad de er mest optagede af (hvis det er ok med barnet).

3 trin i arbejdet med børneperspektiver

1 Afgræns fokus
Beslut jer først for, hvad I gerne vil vide mere om – det kan være et sted (fx legepladsen eller stuen), en aktivitet (fx måltidet eller sovetid) eller noget mere overordnet.  Udvælg dernæst to-fire børn,
I vil holde fokus på.

2 Vælg metode(r)
Så vælger I, hvilken metode I vil bruge for at blive klogere på børnenes perspektiver. Metoderne kan noget forskelligt, så vælg den, der matcher jeres behov, og det I vil undersøge. Tag gerne hensyn til, hvis I oplever, der er metoder, som barnet har særligt lyst til at arbejde med, og miks eventuelt flere metoder for at få flere perspektiver på samme emne.

3 Nye indsigter
Til sidst samler I op sammen med kollegerne og børnene. Hvad har I fået øje på, som I ikke tænkte over før? Er der noget, I vil gøre anderledes? Og hvad tænker børnene om det?

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn
Magasiner

EVA TEMA

Her kan du finde alle numre af magasinet EVA TEMA