Artikel

Dialogkort: Det tværprofessionelle samarbejde

19-01-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagogisk personale, PPR, ergoterapeuter, sundhedsplejersker og andre specialiserede faggrupper er etableret for at kunne tage godt hånd om børn i udsatte positioner. Brug spørgsmålene nedenfor til at reflektere over, hvordan det pædagogiske blik kommer til udtryk og får plads i jeres samarbejde med andre fagligheder i kommunen.

Børn kan komme i en udsat position i dagtilbuddet af mange forskellige grunde.

  • Hvordan forstår I ”børn i udsatte positioner” hos jer?
    Hvordan taler I generelt om børn i udsatte positioner i det tværprofessionelle samarbejde?

Børns udvikling er grundlæggende social og foregår i børnefællesskaber. Men forskning viser, at procedurerne i det tværprofessionelle samarbejde har tendens til at snævre fokus ind, så man får et mere individualiseret blik på barnet.

  • Hvilken rolle spiller børns deltagelse i dagtilbuddets børnefællesskaber i jeres tværprofessionelle dialoger?

Forskning viser også, at det tværprofessionelle samarbejde kan fremme en diagnoseorienteret tankegang, hvor børn vurderes ud fra tests – sprogtests, intelligenstests og psykologiske tests – og i mindre grad imødekommer børnenes egne perspektiver.

  • Hvilken rolle spiller børnenes perspektiver i jeres tværprofessionelle samarbejde?
  • Hvordan indgår børnenes perspektiver i indstillinger og procedurer?
Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn