Videregående uddannelse

EVA gennemfører evalueringer og undersøger temaer med betydning for de videregående uddannelsers kvalitet – på tværs af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

I fokus

Artikel

Studerende med udsigt til ledighed er i større risiko for mistrivsel og stress

Studerende på uddannelser med lang dimittendledighed er i større risiko for mistrivsel og føler sig mere stressede end andre studerende – allerede på studiet. Men studierelevante lønnede job kan lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Tema

Specialpædagogisk støtte på de videregående uddannelser

Et stigende antal studerende får specialpædagogisk støtte til at kunne klare deres studier trods psykiske funktionsnedsættelser, ordblindhed eller fysiske handicaps. EVA har kortlagt, hvordan støtten er organiseret og hvordan de studerende oplever den.

Faktaark

Hvad ved vi om unges valg af studie og kvote 2?

EVA har lavet en lang række undersøgelser af, hvad der ligger bag studerendes valg af videregående uddannelser, og hvorfor de i stigende grad fravælger nogle uddannelser. Vi har også undersøgt, hvad der særligt kendetegner studerende, der er optaget via kvote 2. I dette faktaark vi samlet en række af de vigtigste fund i EVA's undersøgelser.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Seneste artikler - Videregående uddannelse

Vis flere

Seneste udgivelser - Videregående uddannelse

Vis flere