Artikel

5 fakta om gruppearbejde på de videregående uddannelser

20-04-2022
Artikel Videregående uddannelse

Gruppearbejde er en del af dna'et på de videregående uddannelser. Her får du fem fakta om gruppearbejdet baseret på en undersøgelse fra EVA.

1.

Summegrupper og projektgrupper er de meste udbredte gruppearbejdsformer

Det at diskutere i mindre grupper i undervisningen og at skulle løse opgaver eller projekter i grupper er gruppearbejdsformer, der er mest benyttede, især på erhvervsakademier og professionshøjskoler. På universiteter er de arbejdsformer især populære på steder med små udbud. At man i sin gruppe skal holde oplæg sammen eller give hinanden feedback på opgaver, er den mindst brugte arbejdsform. Det er der henholdsvis 29 % og 25 % af de førsteårsstuderende, der ikke gør.

2.

Studiegruppen er det sociale anker

Studiegruppen er den sociale gruppering, som studerende i højest grad oplever tilhørsforhold til – det gør 70 % af de studerende nemlig i høj eller meget høj grad. Til sammenligning oplever 60 % af de studerende i høj eller meget høj grad et tilhørsforhold til sit hold.

3.

Studiegruppen hjælper især med faglige problemer

EVA’s undersøgelse viser også, at det især det faglige, der har fokus for studiegrupperne. 79 % af de studerende siger, at de i studiegruppen i høj eller meget høj grad hjælper hinanden, hvis de har faglige vanskeligheder, og 78 % siger, at de i høj eller meget høj grad taler om ting ved uddannelsen, som de synes er svære. Til sammenligning er det 58 % der i høj eller meget høj grad hjælper, hvis nogen har personlige vanskeligheder.

4.

Uni-studerende bruger oftere studiegruppen til hygge

Studerende på universiteterne adskiller sig fra erhvervsakademier og professionshøjskoler ved, at de oftere bruger deres studiegruppe til hygge og sociale aktiviteter. Hele 34 % af de universitetsstuderende siger, at de bruger deres studiegruppe til sociale aktiviteter, det gælder kun 17 % og 19 % af de studerende på henholdsvis erhvervsakademier og professionshøjskoler.

5.

Især studerende på erhvervsakademier går til eksamen i grupper

64 % af de studerende fortæller, at de mindst én gang har lavet projekt eller skrevet eksamensopgave i en gruppe, mens 39 % har gået til mindst én mundtlig gruppeeksamen. Det er især de studerende på erhvervsakademierne, der har erfaring med gruppeeksaminer.

Relateret indhold

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen