Øvrige uddannelser

Her har vi samlet vurderinger af forskellige uddannelser, der ligger uden for de store uddannelsesområder.

Rapport

Ækvivalensvurdering af uddannelsen til kaospilot

EVA har lavet en ækvivalensvurdering af, om uddannelsen til kaospiloter matcher niveauet for en professionsbacheloruddannelse.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om øvrige uddannelser