Internationale sammenligninger

EVA laver internationale sammenligninger af forskellige aspekter ved videregående uddannelser. Sammenligningerne er samlet her.

Rapport

The use of Representatives from Working Life in Quality Assurance of Higher Education

Dette paper beskriver forskelle og ligheder samt forslag til god praksis i arbejdet med at inkludere repræsentanter fra erhvervslivet i kvalitetssikringen af videregående uddannelser.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om internationale sammenligninger

Vis flere