Artikel

Trivsel er vigtigt – også blandt studerende

13-02-2019
Artikel Videregående uddannelse

Hver 8. nye studerende på de videregående uddannelser føler sig ensom. Det har ikke kun betydning for de studerendes trivsel, men også for deres læringsudbytte og fastholdelse, mener seniorkonsulent ved EVA, Søren Troldborg.

Blandt nye studerende på de videregående uddannelser føler knap hver 8. sig ensom, når de bliver spurgt efter de første seks måneder på uddannelsen. Det viser et notat, Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde i december 2018. I en spørgeskemaundersøgelse svarede de studerende blandt andet, at de føler sig isoleret og savner nogen at være sammen med.

»Ensomhed er et klart udtryk for, at man ikke trives. Hvad enten du er studerende eller ej, så er det et problem, hvis man føler sig ensom, og alene af den grund er det vigtigt at interessere sig for resultaterne af undersøgelsen,« understreger Søren Troldborg og forklarer, hvorfor det er interessant at undersøge ensomhed specifikt blandt studerende: 

»De fleste lærer bedst i samspil med andre, og her kan ensomheden altså være en barriere for de studerendes læring.”

Social i en faglig kontekst

I spørgeskemaundersøgelsen gav de ensomme studerende udtryk for, at de ofte ikke føler, de kan få hjælp og støtte fra deres medstuderende, når de har brug for det. Samtidig svarede de, at de sjældent deltager i faglige diskussioner på deres uddannelse. Ifølge Søren Troldborg er det netop sådanne konkrete konsekvenser, der gør, at ensomhed kan få negativ indflydelse på de studerendes læringsudbytte.

For at modvirke det, er det, ifølge Søren Troldborg, nødvendigt, at de studerende integreres på uddannelsen – både fagligt og socialt, da det går hånd i hånd. Men bare fordi man får mange nye venner og er en hyppig gæst i fredagsbaren, betyder det ikke, at man automatisk klarer sig godt til eksamen, understreger Søren Troldborg.

»Du kan være nok så socialt integreret på dit studie, men hvis det fællesskab, du er en del af, aldrig knytter sig til det faglige, til undervisningen, så risikerer du alligevel at opleve, at du står alene, når opgaverne skal skrives, eller du skal forberede dig til eksamen.«

Derfor er det vigtigt, at nye studerende bliver en del af et fællesskab, hvor der er plads til, at de også kan dele andre studierelaterede problemstillinger.

Risiko for frafald

Notatet viser desuden, at de ensomme studerende også er dem, som i højeste grad overvejer at droppe ud af deres uddannelse.

»Noget tyder på, at ensomhed er forbundet med en større risiko for frafald, og når studerende falder fra, er det jo ensbetydende med store omkostninger for både de studerende selv og for uddannelserne,« forklarer Søren Troldborg og understreger, at der derfor er god grund til at spørge, hvordan ensomhed blandt studerende kan modvirkes. Den opgave hviler til dels på de studerendes egne skuldre, men uddannelsesinstitutionerne kan også gøre deres for at skabe nogle rammer eller miljøer, der understøtter de studerendes trivsel, hvilket mange af dem allerede er opmærksomme på, siger Søren Troldborg.

Forebyggende indsatser her og nu

Flere uddannelsesinstitutioner arbejder allerede med de studerendes trivsel, og ikke mindst hvordan man mindsker frafaldet, fx ved at tilbyde studieunderstøttende kurser eller mentorordninger. En EVA-undersøgelse fra 2017 viste desuden, at en god studiestart bestående af et langt introforløb med sociale aktiviteter, der ryster de nye studerende sammen, medvirker til et lavere frafald.

På nationalt plan har Studenterrådgivningen, der er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med mere end 50 års erfaring i at rådgive studerende, også igangsat forebyggende indsatser i samarbejde med udvalgte studieledelser.

»Det spændende er, at man på baggrund af den store erfaring, som Studenterrådgivningen har med at rådgive studerende, begynder at arbejde med trivslen for hele studentergruppen, og at man gør det ved at udvikle de lokale studierammer – altså der, hvor den sociale og faglige integration jo foregår« siger Søren Troldborg.

Udover at kontakte Studenterrådgivningen kan studerende på Aarhus Universitet også gribe telefonen og ringe til AU Helpline. Det er et ’her-og-nu’-tilbud, hvor frivillige studerende hver aften tilbyder anonym rådgivning til de af deres medstuderende, der skulle have brug for det.

»Hvis man synes, det er svært at være studerende og samtidig har en oplevelse af, at man står alene med udfordringerne, så er det selvfølgelig, at ensomheden kan opstå. Det er interessant, hvordan AU Helpline arbejder direkte med den problemstilling ved at lade det være andre studerende, der løfter røret,« afslutter Søren Troldborg.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen