Artikel

Hver 8. nye studerende er ensom

19-12-2018
Artikel Videregående uddannelse

Halvdelen af de nye studerende føler sig ofte eller en gang imellem isoleret fra andre, mens 45 procent ofte eller en gang imellem føler, at de savner nogen at være sammen med. 12 procent af de studerende kan kategoriseres som ensomme.

I en ny analyse har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) set nærmere på ensomhed blandt studerende et halvt år efter, at de er begyndt på en videregående uddannelse.

Halvdelen af de nye studerende føler sig ofte eller en gang imellem isoleret fra andre, mens 45 procent ofte eller en gang imellem føler, at de savner nogen at være sammen med. Samtidig føler 27 procent sig ofte eller en gang imellem holdt udenfor.

På baggrund af et samlet mål for ensomhed kan 12 procent, svarende til hver 8. nye studerende, kategoriseres som ensomme.

»For de fleste er ensomhed heldigvis en forbigående følelse, men for dem, der oplever den som blivende, udgør den selvfølgelig en risiko for den enkeltes trivsel«, forklarer Søren Troldborg, der er seniorkonsulent på EVA.

Men ensomhed er ikke kun et problem i sig selv. Analysen viser nemlig, at ensomme studerende også er dem, der i lavest grad oplever at kunne få hjælp fra deres medstuderende, ligesom de i lavest grad diskuterer undervisningsmateriale med andre studerende. Samtidig er ensomme studerende også dem, der i højest grad overvejer at stoppe på deres uddannelse.

»På uddannelserne går den sociale og faglige integration hånd i hånd. Ensomhed er udtryk for en svag social integration med risiko for at svække den studerendes læring og motivation, hvilket i yderste konsekvens kan føre til et frafald.«, forklarer Søren Troldborg fra EVA.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen