Trivsel

Høj trivsel blandt studerende øger deres læringsudbytte og mindsker risikoen for frafald, og på denne side kan du finde EVA's udgivelser om udbredelsen af mistrivsel og redskaber til at imødegå det

Artikel

De fleste studerende er glade for at studere, men en tredjedel er i risiko for mistrivsel

Førsteårsstuderende trives generelt, men en tredjedel er i risiko for mistrivsel, og særligt følelsen af stress er udbredt. Det øger risikoen for frafald.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om trivsel på videregående uddannelser

Alle udgivelser om trivsel på videregående uddannelser