Artikel

Højere karakterkrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme rekruttering til pædagoguddannelsen

31-05-2023
Artikel

Højere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser kan få stor indflydelse på rekruttering af nye studerende til uddannelserne til fx pædagog og sygeplejerske.

I en ny analyse har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) set på, hvilke uddannelser studenter efterfølgende gennemfører fordelt på deres karakterer fra grundskolen. Flere analyser har set på betydningen af skærpede karakterkrav. I denne analyse tilføjer vi vigtige nuancer til debatten.

Analysen viser, at 39 % af de studenter, der gennemfører en pædagoguddannelse, har et karaktergennemsnit under 6 med sig fra grundskolen. Det samme gælder for 34 % af de studenter, der bliver socialrådgivere, for 20 % af de studenter, der uddanner sig til sygeplejersker, og for 17 % af dem, der uddanner sig til lærere.

Som det er nu, er adgangskravet 5 til stx, htx og hhx, og 4 til hf – med enkelte undtagelser.

”Der kan være argumenter både for og imod en skærpelse af karakterkravene til de gymnasiale uddannelser. Men et af de forhold, man bliver nødt til at være meget opmærksom på, er, hvad det kan komme til at betyde for tilgangen til de uddannelser, hvorfra vi som velfærdssamfund har stor brug for kvalificeret arbejdskraft”, siger Anne Sophie Madsen, der er chef for EVA’s område for ungdomsuddannelser.

Hf-studenter på mellemlange videregående uddannelser har markant lavere snit

Undersøgelsen viser også, at over halvdelen (52 %) af de hf-elever, der gennemfører en mellemlang videregående uddannelse, har mindre end 6 i karaktersnit fra grundskolen. 30 % har mindre end 5 i karaktersnit fra grundskolen.

"Dette analysefund understreger, at hf er et vigtigt uddannelsestilbud for en fagligt udfordret elevgruppe og en central indfaldsvej til professionsuddannelserne som fx pædagog, sygeplejerske og lærer,” siger Anne Sophie Madsen.

Det har EVA undersøgt

Analysen bygger på elevregisteret (KOTRE) fra Danmarks Statistik. Populationen er studenter, der startede på gymnasiet efter gymnasiereformen i 2007 og gennemførte i 2010-2013. Populationen er afgrænset til treårige stx, hhx og htx samt toårig hf. Minianalysen fokuserer på den næste uddannelse, studenter gennemfører senest otte år efter gymnasiet. Studenterne i populationen er 15 år eller derover.

Baggrund for analysen

Den nuværende SVM-regering har i regeringsgrundlaget anført, at de vil se på, om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser skal skærpes. Der har ikke været konkrete bud fra regeringen på, hvor meget kravene skal skærpes, eller hvilke uddannelser det skulle gælde for. I Reformkommissionens udspil "Nye Reformvej 2" fra maj 2023 indeholder ikke forslag om øget karakterkrav til gymnasiet, men anbefaler, at gymnasiet bliver et stærkere bogligt tilbud end i dag og at hf fortsat skal være vejen mod professionsuddannelserne.

Relateret indhold

Gustav Egede Hansen
Konsulent
Ungdomsuddannelse