Artikel

Følg overgangene fra eud til videregående uddannelse

22-06-2021
Artikel Ungdomsuddannelse

Dette interaktive redskab giver et visuelt overblik over overgangene fra erhvervsuddannelser til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

I de fire figurer herunder kan du følge overgangene fra erhvervsuddannelserne til en videregående uddannelse.

Du finder både nøgletal for, hvor stor en andel af de erhvervsuddannede som påbegynder en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse inden for to år efter, de har færdiggjort deres erhvervsuddannelse i perioden 2010-2017.

Du kan derudover se, hvor stor en andel de erhvervsuddannede udgør på de forskellige videregående uddannelser, og hvilke uddannelsesbaggrund de har.

Tallene bygger på en registerundersøgelse.

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Figur 1: Hvor stor en andel af de erhvervsuddannede læser videre?

I figurerne herunder kan du se, hvor mange erhvervsuddannede der læser videre på de fire hovedområder, ligesom du kan se, hvordan andelen af erhvervsuddannede der videreuddanner sig, har udviklet sig i perioden 2010-2017.

Figurerne giver også indblik i, hvor stor en procentdel af de erhvervsuddannede der læser videre på specifikke erhvervsuddannelser, og hvad der karakteriserer de, der læser videre.

Figur 2: På hvilke erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser læser de erhvervsuddannede videre?

I figurerne herunder kan du se, hvor de erhvervsuddannede læser videre. Du kan blandt andet se, hvordan de erhvervsuddannede fordeler sig på henholdsvis en erhvervsakademi- eller en professionsbacheloruddannelse overordnet set, og du kan se mere præcist, hvilken videregående uddannelse de erhvervsuddannede læser videre på.

Du har også mulighed for at se videreuddannelsesvejene for personer med forskellige erhvervsuddannelsesbaggrunde.

Figur 3: Hvor stor en andel af de studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser har en erhvervsuddannelsesbaggrund?

I figurerne herunder kan du se, hvor stor en andel af de studerende på en erhvervsakademi- eller en professionsbacheloruddannelse, der har en erhvervsuddannelse i ryggen.

Du kan også dykke ned i mere præcist, hvor store disse andele er på tværs af hovedområder og enkeltuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i perioden fra 2010-2018.

Figur 4: Hvilken erhvervsuddannelsesbaggrund har de studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne?

I figurerne herunder kan du se, hvilken erhvervsuddannelsesbaggrund de studerende har, som er optaget på baggrund af en erhvervsuddannelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Du kan fx se, hvilke hovedområder og enkeltuddannelser de studerende med en erhvervsuddannelsesbaggrund kommer fra.

Du kan også dykke ned i, hvor de studerende med en erhvervsuddannelsesbaggrund kommer fra på udvalgte hovedområder eller enkeltuddannelser blandt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Relateret indhold