Artikel

63 % af ufaglærte studenter vil gerne tage en uddannelse

16-03-2016
Artikel Ungdomsuddannelse

Flertallet af studenter uden uddannelse efter gymnasiet er i job. Alligevel vil 2 ud af 3 gerne tage en uddannelse inden for de næste 3 år. Det fremgår af undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Knap 9 % af studenterårgang 2009 havde fem år efter studentereksamen ikke gennemført en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og de var heller ikke i gang med en.

En ny undersøgelse om fra EVA ser på studenternes forløb på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet efter gymnasiet og frem til i dag.

De ufaglærte studenter ønsker uddannelse med et erhvervsfokus

79 % af studenterne er i dag i beskæftigelse, fordelt sådan at 68 % er lønmodtagere og 11 % er selvstændige eller freelancere. Kun 12 % er arbejdsløse eller på kontanthjælp.

Alligevel har et flertal (63 %) af studenterne i følge EVA´s undersøgelse lyst til at begynde på en uddannelse inden for de næste tre år – især dem, der oplever, at uddannelse på sigt gavner deres situation på arbejdsmarkedet. Flest er interesserede i mellemlange videregående uddannelser, men også erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser har deres interesse.

”Der er flere i denne gruppe, der går efter uddannelser, der veksler mellem uddannelse og praktik på arbejdsmarkedet. Det kan tyde på, at en del af dem motiveres af at lære gennem de erfaringer, som de kan gøre på en arbejdsplads”, forklarer evalueringskonsulent hos EVA, Sigrid Hansen, som er projektleder på undersøgelsen

Lysten til uddannelse bremses dog for nogle af studenterne af forskellige barrierer:

”Nogle kan have svært ved at leve op til adgangskravene på uddannelserne. For andre handler det om økonomiske barrierer. Størstedelen er jo i job i dag, og det kan derfor være økonomisk svært at være under uddannelse. De efterlyser også fleksibilitet fx med hensyn til at kunne studere på deltid. Samtidig kan det være en udfordring for dem at finde en uddannelse, der tilgodeser deres erfaringer fra arbejdsmarkedet”, siger Sigrid Hansen.

72 % ville vælge samme gymnasiale uddannelse i dag

Langt størstedelen af studenterne ville vælge gymnasiet igen, og ud af de 22 %, som ville vælge anderledes, ville de fleste vælge en anden gymnasial uddannelse:

”Studenterne fortryder ikke, at de har taget en gymnasial uddannelse. De oplever, at de har fået et udbytte af gymnasiet både i form af modenhed og personlig dannelse, men også mere specifikke kompetencer som fx sprogkundskaber eller, for hhx’ernes vedkommende, færdigheder inden for afsætning og virksomhedsøkonomi”, udtaler Sigrid Hansen.

Datagrundlag

Undersøgelsen bygger på data fra tre forskellige datakilder: registerdata fra Danmarks Statistik, en spørgeskemaundersøgelse og 19 kvalitative interviews med studenter uden uddannelse efter gymnasiet

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen