Undervisningens indhold på gymnasiale uddannelser

Hvordan tilrettelægger man undervisningen på en måde, så elevernes forskellige forudsætninger mødes, og og man sikrer høj faglighed og deres almendannelse? Dyk ned i EVA's undersøgelser. 

Inspirationsmateriale

Grundforløb i de gymnasiale uddannelser

Det veltilrettelagte grundforløb indeholder både afklarende aktiviteter, der tager højde for elevernes forskellige behov, og giver alle elever en tryg start i gymnasiet.

I dette hæfte kan gymnasieledere, -lærere og -vejledere samt elevrådsrepræsentanter læse om resultaterne af følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen og se eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om undervisningens indhold på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om undervisningens indhold på gymnasiale uddannelser